Home About Browse Search
Svenska


Smedberg, Elin, 2018. Cykel är ett väldigt sympatiskt transportmedel : en studie av regional utveckling och cykelleder, med exemplet Fårö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Detta arbete undersöker kopplingen mellan infrastruktur för cykeln och regional utveckling. Syftet med arbetet var att undersöka hur en cykelled på landsbygden skulle kunna stödja den regionala utvecklingen och hur detta skulle kunna göras. Arbetet är även kopplat till en plats, målet är en beskrivning av hur dragningen av en cykelled på Fårö som stödjer regional utveckling skulle kunna te sig. Frågeställningarna är: ”Hur kan utvecklingen av cykelleder på landsbygden främja regional utveckling?” och ”Hur kan detta göras på exemplet Fårö?”.

Arbetet består av litteraturstudier, intervjuer och en fältstudie.

Resultatet av arbetet är indelat i flera delar, först den vetenskapliga litteraturen kopplad till ämnet, sedan den platsspecifika informationen i form av information om Fårö, regionens dokument, fältstudien, intervjuerna och till sist ett förslag för Fårö. Resultatet efterföljs av diskussioner.

Resultaten visade att det finns flera faktorer som samspelar för att kunna locka cykelturister till en destination. Det är viktigt att service och faciliteter kopplade till turismen finns i anslutning till infrastrukturen för cykeln för att kunna dra nytta av de ekonomiska fördelarna av turismen och gynna den regionala utvecklingen. Slutsatsen är att med rätt placering skulle cykelleder kunna bidra till den regionala utvecklingen på ett ekonomiskt och miljömässigt vis.

Arbetet är presenterat på svenska.

,

This study examines the connection between infrastructure for bicycles and regional development. The purpose of the study was to examine how a cycling path in the country side could support regional development and how this could be done. The study is linked to a place, the aim is a description of how such a cycle path could be designed on the island of Fårö. The questions of the study are: “How can the development of bicycle paths on the country side support regional development?” and “How can this be done on the example of Fårö?”

The study consists of a literature study, interviews and a field study.

The result is divided into several parts, first the scientific literature linked to the subject, then the site-specific information: information about Fårö, the region's documents, the field study, the interviews and finally a proposal for Fårö. The result is followed by discussions about the results.

The results showed that there are several factors that interact to attract cyclists to a destination. It is important that services and facilities linked to tourism are connected to the bike-infrastructure in order to benefit from the economic contribution of tourism and support regional development. The conclusion is that with the right location, cycling paths could contribute to regional development in an economic and environmental way.

This study is presented in Swedish.

Main title:Cykel är ett väldigt sympatiskt transportmedel
Subtitle:en studie av regional utveckling och cykelleder, med exemplet Fårö
Authors:Smedberg, Elin
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:cykelturism, regional utveckling, landsbygd, cykel, transport, Fårö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9965
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9965
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Nov 2018 14:22
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics