Home About Browse Search
Svenska


Sjögren, Fia, 2014. Häckar för Smålands inland : en översikt. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Häcken är ofta ett självklart och naturligt element i en trädgård. Som trädgårds-ingenjör kan det vara svårt att välja en lämplig häck till ett gestaltningsförslag. Det krävs att vi tar hänsyn till flera parametrar, både för att häcken ska trivas men också för att kunden ska bli nöjd. Det kan därför ta mycket tid att leta upp en häck som uppfyller alla krav och önskemål som finns, tid man oftast inte har.
Syftet med det här arbetet är att studera lämpliga arter för häckar till villaträdgårdar i
det småländska inlandet. Arbetet har gjorts med hjälp av litteraturstudier samt
intervjuer med plantskolor. Nästan 50 arter, inklusive sorter, varieteter och frökällor har sammanställts med informativ text samt symboler som gör informationen lätt-överskådlig. Samtliga taxa finns även uppställda i en gemensam guide som gör det enkelt att jämföra och hitta rätt växt till rätt plats.
Målet är att applicera kunskap om arterna på 4 utvalda platser i Smålands inland. Guiden har använts för att leta reda på lämpliga arter till dessa fyra verkliga platser. Jag har sedan fört ett resonemang kring varför just dessa arter är lämpliga. Slutligen för jag en diskussion kring växtmaterialet, tillämpningen av det på verkliga platser samt om fortsatt forskning.

,

Hedges is often an obvious and natural element in a garden. It can be difficult for us as garden engineers to choose a suitable hedge for a design proposal since it requires that we consider several parameters. Parameters that regards both the hedge itself to make it thrive and also for the customer to be satisfied. Therefore it may take some time to find a hedge that meets all the requirements and requests, time you usually do not have.
The purpose of this work is to study species of hedges that are appropriate for residential gardens in the midland of Småland, Sweden. The essay has been made using literature studies and interviews with garden nurseries. Nearly 50 species, including cultivars and varieties have been compiled with informative text and symbols that make the information comprehensible. All taxa are arranged in a
common guide that makes it easy to compare and find the right plant for the right place.
The goal is to apply the knowledge of the species on four selected locations in the midland of Småland in Sweden. The guide has been used to choose suitable species for the four selected locations. I have then discussed the suitability of the chosen plants. Finally, I discuss the plant material in the guide and how to apply it on real locations and on further research regarding the subject.

Main title:Häckar för Smålands inland
Subtitle:en översikt
Authors:Sjögren, Fia
Supervisor:Folkesson, Anders
Examiner:Öxell, Cecilia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:häck, häckar, Småland, härdighet, trädgårdsdesign, trädgårdsgestaltning, ståndort, design, trädgård, hedge, hedges, Sweden, hardiness, garden design, cold climate, design, habitat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3813
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3813
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: landskapsplanering
Deposited On:25 Sep 2014 10:27
Metadata Last Modified:25 Sep 2014 10:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics