Home About Browse Search
Svenska


Svennberg, Emil, 2016. Skydda träd vid byggnationer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Det sker idag en ständig ökning av byggnationer och anläggningar av hus och infrastrukturer. Detta är på grund av att befolkningen ökar i städer och på landsbygden. Maskiner, skador och arbeten inträffar och förändrar trädens levnadsförhållanden som de hade anpassats sig till för överlevnad. Träd har med sina ekosystemtjänster hjälpt människan till viss del motverka klimatförändring. Äldre träd tar upp koldioxid och avger syre i större mängd än yngre träd. Träden har en förmåga att sänka temperaturen och ta upp dagvatten.
Eftersom det är de äldre träden som är effektivast ur miljösynpunkt är det viktigt att skydda dem från skador som kan bli deras död. Sverige är inte ensam om att skydda sina träd, det finns många andra länder som jobbar med att skydda sina träd vid byggnationer. De länder som behandlas i denna uppsatts är Danmark, England, USA och Australien.
Det som gör att träd dör i staden är oftast ingen naturlig orsak, det är till en början de aktiviteter som människan är med och orsakar med maskiner och material. I början av varje bygge kan det finnas olika tankar om att skydda sina träd, vid arbetets ökar risken för att skyddet rinner ut i sanden och glöms bort. När trädskyddsåtgärder glöms bort ökar risken markant för vad som kan hända runt ett träd och skada det.
Det finns lite olika meningar var trädskyddet ska placeras vid byggen. En regel är att alltid arbeta utanför trädets skyddszon, inom skyddszonen är ett träd känsligast för aktiviteter. Vid olika aktiviteter finns det en lösning till att undvika stora skador på ett enskilt träd eller flera, beroende på hur platsen och situationen ser ut. Här föreskrivs det 6st olika sätt att kunna undvika skador. De ska tas i beaktande vid olika typer av arbete, då lösningarna fungerar olika. När det finns olika tillvägagångssätt för problemlösning, måste problemet identifieras och skaderisken för trädet bedömas. När problemet utvärderats, blir det enklare att välja rätt lösning för att undvika skador.
Att ge entreprenörer direktiv på att de ska skydda träd är ett alternativ till att öka chansen för trädens överlevnad. Hur dessa direktiv ser ut varierar mellan svenska kommuner. Vissa använder sig utav handböcker och andra trädskyddsstandarden. Det finns personer som är ute på plats och kontrollerar att detta utförs korrekt, om det finns resurser till det. Ett annat förslag är att sätta viten på träden som tvingar entreprenörer att ta det lugnt och ta till eventuella skyddsåtgärder för att undvika bötesbelopp. Det bästa sättet att undvika skador är enkelt, genom att arbeta så långt ifrån träd som möjligt minskas skadorna också drastiskt. Men det är inte alltid det finns en sådan möjlighet.

Main title:Skydda träd vid byggnationer
Authors:Svennberg, Emil
Supervisor:Bensch, Åsa
Examiner:Östberg, Johan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:träd, skydd, byggnation, skador, grävning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6229
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6229
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Feb 2017 15:32
Metadata Last Modified:04 May 2023 10:04

Repository Staff Only: item control page