Home About Browse Search
Svenska


Pihl, Axel, 2018. Stadsmiljö i förändring : en studie i hur gator blev bilfria. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Målet med den här uppsatsen är att undersöka hur bilfria gator vuxit fram i områden som tidigare varit trafikerade av bilar. De exempel som tas upp är alla av samma karaktär, det har tidigare varit gator med biltrafik men är idag bilfria. Syftet är att, genom att studera hur dessa gator vuxit fram, dra lärdomar av hur transformationen till bilfria gator kan gå till i det pågående paradigmskiftet från bilism till hållbar mobilitet.

Under efterkrigstiden ökade bilanvändandet i västvärlden men vissa städer lyckades gå emot anpassningen till bilismen, åtminstone inom vissa områden. De områden som uppsatsen handlar om är centrala Köpenhamn, centrala Växjö och centrala Groningen. Dessa områden har genomgått liknande transformationer som startat under 60-, 70- respektive 80-tal. Idag är stora delar av deras stadskärnor bilfria.

Förändringen har i alla tre fallen mött en stark opposition, framförallt från butiksägare i centrum som varit oroliga för att förlora kunder. Trots det har många av handlarna i efterhand varit positiva till omvandlingen till bilfria gator. Stadskärnorna har inte dött utan fungerar väl både för att shoppa i och strosa omkring i. De bilfria gatorna i de centrala delarna av dessa städer är välanvända offentliga rum som är viktiga att värna om. På grund av den pågående förtätningen och för att klara Sverige miljömål kommer det troligtvis bli fler och större bilfria områden i framtiden.

,

The goal for this paper is to examine how some existing streets has become car-free. The streets in this paper is all of the same character in that they have previously been streets with car traffic but are now car-free. The purpose of studying these streets is to see what we can learn from earlier stages of the car-free development that can facilitate the ongoing paradigm shift from transport planning to sustainable mobility.

After the Second World War the car became the prioritized mode of transport in the west. Some cities quickly halted the adaptation to car traffic in central parts of the city. The areas in this paper are central Copenhagen, central Växjö, and central Groningen. The inner city transformations into car-free areas have been similar in these cities but has started in the 60s, 70s, and 80s respectively. Today a substantial parts of these inner cities are car-free.

Changing the streets in these cities has been met with a lot of opposition, mainly from shop owners in the city center. Despite this initial opposition, the shop owners have gradually become more positive to the changes. The city centers have not died. Instead, the streets have been filled with people walking, hanging around, biking, etc. The car free areas now make up an essential part of the public space. I believe that car free areas will become more common in the years ahead due to the ongoing densification and in order for Sweden to meet the sustainable development goals.

Main title:Stadsmiljö i förändring
Subtitle:en studie i hur gator blev bilfria
Authors:Pihl, Axel
Supervisor:Lövrie, Karl
Examiner:Larsson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:bilfria gator, förändring, gågator, handelsgator, hållbar mobilitet, paradigmskifte
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9938
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9938
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Nov 2018 14:43
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics