Home About Browse Search
Svenska


Johnte, Wilma, 2023. Med ån som följeslagare i ett föränderligt landskap : en studie om vattenvård som medel för att tillgängliggöra rekreation i det stadsnära odlingslandskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
40MB

Abstract

I detta examensarbete behandlas vattenvårdsinsatser som
medel för att tillgängliggöra rekreation i det stadsnära odlings-
landskapet. Vattenvårdsinsatserna grundar sig i att hantera den
historiska dränering och utdikning som förändrat vattenmassor i
stor del av det svenska odlingslandskapet. En manipulation som lett till förändringar för det ekologiska livet i hav, sjö och vattendrag men som även påverkat landlevande organismer, vårt samhälle inkluderat. Kombinationen av vattenvård och rekreation utgör ett exempel på den multifunktionella markanvändning, med värden
för staden och odlingslandskapet, som kan ta plats i det stadsnära odlingslandskapet. Genom en initial undersökning lyfts utmaningar
och möjligheter till multifunktionalitet, med fokus på att till-
gängliggöra rekreation, som vattenvårdsinsatser genererar i det stadsnära odlingslandskapet. Kunskapen från den initiala studien appliceras på en platsstudie av Ståstorpsån i Trelleborgs kommun, ett befintligt vattenvårdsområde, i det stadsnära odlingslandskapet. Syftet är att utreda vilka platsspecifika förutsättningar som finns
för rekreation i området. Detta görs dels genom ett platsbesök
inspirerad av metoden Travelling Transect och dels genom samtal med markägare. Resultatet från platsstudien analyseras för att besvara vilka utvecklingsmöjligheter som finns för att tillgängliggöra rekreation i området. Vidare diskuteras vattenvårdsinsatser som
medel för att tillgängliggöra rekreation i det stadsnära
odlingslandskapet samt ån som multifunktionell grön korridor
mellan stad och odlingslandskap.

,

Water conservation management as a means for making recreation available in the peri-urban farming landscape is investigated in this master thesis. These water conservation efforts are a way of handling the historical drainages systems which has altered the hydrology within the Swedish agriculture landscape. This manipulation has
led to a change for the ecological life in seas, lakes and rivers, as well as it has affected land-living organisms and the human society. The combination of water conservation and recreation is an example of multi-functional land use, which can take place in the peri-urban farming landscape, with values for the urban area and the agri-
culture. This initial study emphasizes challenges and opportunities for multi-functionality, with focus on enable recreation, as water
conservation management can lead to in the peri-urban farming
landscape. The knowledge of the initial survey has been applied
on a site study of Ståtorpsån in the municipality of Trelleborg,
which is an existing water conservation area in the peri-urban
farming landscape. The purpose is to investigate what site specific conditions there are in terms of recreation in the area. The approach has been a site study inspired by the method Travelling Transect,
and conversations with land owners. The results from the site
study are analyzed to answer what development opportunities there are to enable recreation in the area. Further on water conservation
management as a mean to enable recreation in the peri-urban
farming landscape, as well as the water stream as a green way
between the city and the farming landscape, is discussed in the
thesis.

Main title:Med ån som följeslagare i ett föränderligt landskap
Subtitle:en studie om vattenvård som medel för att tillgängliggöra rekreation i det stadsnära odlingslandskapet
Authors:Johnte, Wilma
Supervisor:Sundblad, Stefan and Larsson, Anders
Examiner:Lövrie, Karl and Silow, Love
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:vattenvård, rekreation, stadsnära odlingslandskap, stadsrand, multifunktionalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19590
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19590
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2023 11:46
Metadata Last Modified:16 Nov 2023 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics