Home About Browse Search
Svenska


Bertils, Emelie, 2018. Att kombinera rosor med perenner och annueller : ett förslag till växtkomposition samt besöksinformation på Fredriksdal. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Det finns inget som är rätt eller fel när det kommer till vad som uppfattas vackert. Då det är upp till åskådaren att själv bedöma detta är omdömet subjektiv. Däremot vill jag med detta arbetet visa på en del begrepp och riktlinjer kring vad som ligger till grunden till vad jag anser vara vacker växtkomposition. Med hjälp av min återgivning och hänvisning till väsentlig litteratur hoppas jag kunna förmedla grundläggande tankar kring hur jag valt att arbeta i min uppsats.

I denna uppsats presenteras förslag till växtkomposition för redan befintliga rosenrabatter i Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg. De moderna rosenrabatterna presenteras idag utifrån färgteman. Fyra rum representerar färgerna vitt, rosa, rött och gult efter färgen på rosorna när de står i blom. De två sistnämnda rummen är i nuläget i behov av ett ansiktslyft. Med hjälp av annat växtmaterial än rosor, ska rosorna lyftas fram och förhoppningarna är att de nya växtkombinationerna ska ge ett ökat besöksvärde. I detta arbetet visar resultatet på tre förslag till växtkomposition för vardera rum. Ett förslag är framtaget med annuellt växtmaterial och ett baserat på perenner. I det tredje förslaget har både sommarblommor och perenner använts. Jag har valt att utgå från konceptet färgkontraster och harmoni för det gula rummet. Konceptet för det röda rummet är koncentrerat kring form och textur. Avslutningsvis presenterar en informerande tavla för vardera rum för att öka besöksvärdet ytterligare. Här presenteras koncepten i illustrationer och text för att möta ett förväntat intresse kring växtkomposition för besökarna

,

When it comes to beauty, there is no right or wrong. It is up to every person to define this, the perception is subjective and individual. However, with this work, I would like to show basic concepts and guidelines for plant composition. With the help of my reproduction and reference to literature, I hope to convey basic thoughts about how I chose to work in my essay.

This essay presents a proposal for plant composition for already existing rose-flowerbeds at Fredriksdals open-air museum in Helsingborg. The modern rose-flowerbeds are today based by the theme of color. Together, the four rooms represent the colors of white, pink, red and yellow. The last two rooms are currently in need of a makeover. With the help of other plant material than roses, the intention is to draw attention to roses. Furthermore are the purpose to increase the value for visitors by making the new appearance of the flowerbeds. In this work, the results shows three examples for plant composition for each room. A proposal is crafted with annual plant material only and one based on perennials only. For the third example the composition are used with both summer flowers and perennials. I have chosen to assume the concept of ’Contours between colors’ for the yellow room. The concept of the red room is focus on ’Shape and texture’. In conclusion, one informative poster is presented in each room that are intended to give the visitors added value to the enhanced rooms. By the poster are the concepts presented in illustrations and text to meet an expected interest regarding plant composition.

Main title:Att kombinera rosor med perenner och annueller
Subtitle:ett förslag till växtkomposition samt besöksinformation på Fredriksdal
Authors:Bertils, Emelie
Supervisor:Andreasson, Frida
Examiner:Svensson, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:växtkomposition, rosenrabatter, annueller, perenner, moderna rosor, besöksvärde, Fredriksdal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9884
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9884
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Emelie har bytt namn till Haji Sheykhi.
Deposited On:23 Oct 2018 11:42
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page