Home About Browse Search
Svenska


Aggebrandt, Malin, 2018. Åkarp södra stambanan, gestaltningsförslag för omgivningen av Åkarp station. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
60MB

Abstract

År 2017 är det beräknat att ombyggnaden av Åkarp station ska påbörjas, vilket är en av flera etapper i
arbetet med att utvidga spårantalet från två till fyra spår. Arbetet med Åkarp station kommer att vara
omfattande och pågå under flera år. Den generella utformningen för stationen är färdigställd, men det
behövs fortfarande detaljplaner över omgivningarna runt spåren. En av platserna som inte fått någon
detaljplan ännu har ett speciellt fördelaktigt läge intill spårområdet. Man vill genom ytan binda samman
södra och norra Åkarp som idag är frånskilda av tågspåren som löper genom orten. Generellt
behöver dessutom Åkarp ett starkare centrum och samlingsplats för befolkning och resenärer.

• Hur kan Åkarps station gestaltas för att fungera som en levande park med varierande aktiviteter?

Mitt syftet är att jag som landskapsarkitekt ska erhålla erfarenhet och övning i ett verklighetsförankrat
projekt. Detta med möjlighet använda mig av de kunskaper jag under min utbildning har tillgodosett
mig. Arbetets mål är att skriva en publik uppsats inom ramen för ett examensarbete på masternivå,
med ett förslag för gestaltning och utformning för den tilldelade ytan som är del av den framtida
ombyggnationen av Åkarp station.

,

By 2017, it is estimated that Burlöv kommun will begin the rebuilding of Åkarp station,
which is one of several phases in the process of expanding the number of train tracks from
two to four. The work with Åkarp station will be comprehensive and last for several years.
The general design of the station is complete but detailed plans of the environment around
the tracks is still needed. One of the surfaces that doesn´t have any detailed plan yet is a site
with a particularly advantageous location adjacent to the track area. The desire is that the
surface will link together the southern and northern Åkarp, that today is separated by the
train track that runs through the community.
Generally Åkarp also need a stronger center and hub for population and travelers.

• How can Åkarp station be designed to function as a living park with varied activities ?

The purpose of the work is that I as a landscape architect will receive experience and exercise
in a reality-bound project. This together with the opportunity to use my knowledge and
what I have learned during my education. The goal is to write an essay within the framework
of a thesis at Masters level, with a proposal for the design and layout of the assigned area
that is part of the future redevelopment of Åkarp station. The work will consist of a written
section and a section presenting the visual proposal of the area.

Main title:Åkarp södra stambanan, gestaltningsförslag för omgivningen av Åkarp station
Authors:Aggebrandt, Malin
Supervisor:Nordius, Arne
Examiner:Kylin, Maria and Lindström, Linnéa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Södra stambanan, Åkarp station, utformning, landskapsarkitektur, trädgårdsdesign, platsanalys, sociala ytor, sociala möten
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15386
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15386
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Mar 2020 11:43
Metadata Last Modified:10 Mar 2020 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics