Home About Browse Search
Svenska


Lorin, Stefan, 2005. Lantbruk i framtiden : ett praktikfall. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
136kB

Abstract

The economic prerequisite to many farmers in Sweden after the EU membership and the
new agriculture policy has generated large demands on the farm management. Until year
2004 you got a grant based on what you had produced and not on consumer demand. In
2005 a new economic aid (Mid Term Revue) was introduced and the conditions has
changed again. Due to this I have chosen to do a cost-benefit analysis on a case, to
investigate if the present production is sustainable in the future.
My conclusion is that the profitability is acceptable even if the farm has a high debt. But
to make the production more profitable the products produced should be refined as much
as possible at the farm, to get maximum economic return. The discount on slaughter pigs
is not satisfied but the pig production gives a higher economic return on the own
produced serials.
One reason to the high profit on serials is due to efficiency improvement and high
utilization of most machinery used, this gives a cost between 1700 – 2600 SEK/ha for
the equipment. The phosphorus and potassium needs are provided by pig-manure and
this improves the profit of the pig-production.
I have also investigated which economic prerequisites the farm has to refine the
products produced, and if there excists any other crop that are more profitable to include
in the crop rotation. I have chosen to investigate two crops, production of oil seed rape
to refine it to rape oil and hempplants for heating.
My conclusion is that Swedish agriculture has a future, but it reqvest high demands on
business managers and employees. You must always be aware of the costs because it is
hard to affect the income. Small changes in the interest, economic return and production
costs can make the different.

,

Förutsättningar för att bedriva lantbruk i Sverige efter EU-inträdet och den nya
jordbrukspolitik som det medförd, ställer väldigt stora krav på landets företagare,
eftersom man fram t.o.m. 2004 fick bidrag efter vad man producerad, och inte efter vad
som konsumenterna efterfrågade. Nu 2005 skall det införas ett nytt gårdsstöd (MTR) där
förutsättningar än en gång förändras, därför har jag valt att göra en lönsamhetsanalys på
ett företag för att undersöka om förutsättningarna med nuvarande produktionsgrenar är hållbara i framtiden.
Jag har kommit fram till att lönsamheten är acceptabel trots den höga skuldsättningen på
företaget, men för att lyckas med det är man tvungen att vidareförädla så mycket som
möjligt på gårdsnivå för att få ut ett högre pris för sina råvaror. Så även om
avräkningspriset på slaktsvinen inte är tillräckligt tillfredställande, så ger
grisproduktionen i alla fall ett högre pris på den egenproducerade spannmålen.
Täckningsbidraget på spannmål är högt, det beror till stor del på rationaliseringar och
hög utnyttjandegrad av de flesta maskinerna, vilket ger maskinkostnader på mellan
1700-2600 Kr/ha. Vid den högre kostnaden på 2600 Kr/ha har svämgödsel tillförts med
en kostnad på ca: 620 Kr/ha, vilket ger en högre maskinkostnad/ha men det ger istället
en lägre kostnad för växtnäringstillförsel. Svämgödseln tillgodoser fosfor- och
kaliumbehovet och även en stor del av kvävebehovet på stor del av arealen. Detta i sin
tur ger gödseln ett värde som förbättrar lönsamheten för grisproduktionen.
Jag har även undersökt vilka förutsättningar som finns för gården att utveckla
vidareförädlingen av produkterna som produceras och även att införa något som är
lönsammare i växtföljden. Det jag har valt att inrikta mig på är framställning av rapsolja
och då främst på den egenproducerade rapsen. Jag har även undersökt lönsamheten i
odling av industrihampa för energiframställning.
Mina slutsatser är att det verkligen finns en framtid för svenskt lantbruk, men det ställer
höga krav på företagarna och dom anställda, samt att man hela tiden måste vara
medveten om sina kostnader. Intäkterna kan vara svåra att påverka. Och det krävs små
svängningar på räntan, avräkningspriset och produktionskostnaderna för att man på
långsikt skall få god lönsamhet.

Main title:Lantbruk i framtiden
Subtitle:ett praktikfall
Authors:Lorin, Stefan
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2005:46
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:EU, bidragssystem
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7380
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7380
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 06:33
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 06:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics