Home About Browse Search
Svenska


Croner, Malin, 2017. Tjejers villkor på spontanidrottsplatser : Hur man kan stimulera unga tjejers spontana fysiska aktivitet på en idrottsplats - en fallstudie om Alby Folkhälsopark. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

Denna uppsats bygger på en litteratur- och en fallstudie om unga tjejer i det offentliga rummet och idrottsplatser. Den problematiserar och undersöker det faktum att tjejer, i lägre grad än killar nyttjar idrottsplatser för spontan fysisk aktivitet.
Den första delen är en litteraturstudie som undersöker varför tjejer inte är lika fysiskt aktiva som killar i det offentliga rummet och vad man som planerare eller landskapsarkitekt kan göra åt det. Studien bygger på utredningar och litteratur om genusvetenskap, det offentliga rummet och ungdomar, samhällsplanering med ett genusperspektiv och litteratur om tjejer och idrott. Denna del innehåller även exempel på hur svenska planerare har arbetat med genusperspektiv på samhällsplanering i Malmö, Trelleborg, Göteborg och Sundbyberg. Den andra delen av uppsatsen är en fallstudie om användningen av Alby Folkhälsopark- en park i Alby utanför Stockholm som kombinerar idrott och kultur. Målet med parken är att vara en mötesplats för alla i Alby och att öka den fysiska aktiviteten hos tjejer. Syftet med studien är att definiera och diskutera verktyg och aspekter som är viktiga att tänka på när man arbetar med ett genusperspektiv på samhällsplanering.
Uppsatsens resultat visar att en väl genomarbetad utformning av det offentliga rummet stimulerar tjejer till att bli mer fysiskt aktiva. Trygghet, roliga aktiviteter, en variation av aktiviteter, en användbar design och små rumsligheter inom en större yta är viktiga aspekter. Det verkar som att platser som används av många olika personer (åldersmässigt och könsmässigt) uppmuntrar tjejer att vara mer närvarande. Det finns ingen officiell definition av ett jämställt offentligt rum. Planerare och landskapsarkitekter har därmed, på en lokal nivå, frihet att välja definitioner och åtgärder för en jämställd plats. Detta har resulterat i olika lösningar och tillvägagångssätt på liknande problem.

,

This thesis is based on a literature and a case study about girls in public space and sportparks. It investigates and problematize the fact that girls, less then boys, uses public space for spontaneous exercise. The first part is a literature study that examines why girls aren’t as physical active as boys in public space and what to do about it as a planner or landscape architect. The study is based on investigations and literature about gender studies, public space and young people, planning theory with a gender perspective and literature about girls and sports. This part also includes examples of how Swedish planners have been working with a gender perspective on urban design in Malmö, Trelleborg, Göteborg och Sundbyberg.
The second part of the thesis is a case study about the use of Alby Folkhälsopark - a park in Alby outside Stockholm that combines sports and culture. The goal of the park is to be a meeting place for everyone in Alby with a focus on to increase the physical activity of girls. The aim of the study is to define and discuss tools and aspects that are important to consider when working with a gender perspective on urban design. The result shows that well made urban design can stimulate girls to be more physical active. Safety, fun activities, variation of activities, a useful design and small spaces within a bigger area are important aspects. It seems that places that are used by many different people (age-wise and sex-wise) encourage girls to be more present. There is no official definition of an equal public space. Therefore planners and landscape architects have the freedom to decide, on a local level, what an equal site is and how to create one. This has resulted in different solutions and approaches on similar problems.

Main title:Tjejers villkor på spontanidrottsplatser
Subtitle:Hur man kan stimulera unga tjejers spontana fysiska aktivitet på en idrottsplats - en fallstudie om Alby Folkhälsopark
Authors:Croner, Malin
Supervisor:Kristensson, Eva
Examiner:Peterson, Anna and Lindström, Linnéa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:genusperspektiv på idrott, Alby Folkhälsopark, spontanidrott, näridrottsplatser, jämställdhet i landskapsarkitektur, genusmedveten gestaltning, offentliga rummet, folkhälsa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6242
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6242
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Human medicine, health, and safety
Social sciences, humanities and education
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Feb 2017 15:06
Metadata Last Modified:07 Mar 2017 09:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics