Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Eva and Larsson, Sofie, 2019. Klimatanpassa ditt dagvatten : hur gör man det mer attraktivt för företag att själva vilja ta hand om sitt dagvatten?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Dagvattenhantering är ett hett ämne år 2019. Återkommande problem
som översvämningar och badförbud i samband med kraftigare skyfall är ett
faktum. Många kommuners dagvattensystem är underdimensionerade,
men att lägga ner större rör är orealistiskt. Därför har man börjat ta fram
nya lösningar som fördröjer och renar dagvatten lokalt och som samtidigt
bidrar med så mycket mer än bara en transportsträcka för dagvatten. För
att lyckas med denna klimatanpassning krävs ett samarbete mellan
kommunen och andra stora fastighetsägare, och inom en kommun har ofta
de privata företagen stora fastigheter.
Eftersom det är kommunens ansvar att ta hand om dagvatten som släpps
ut från fastighetsgränser har vårt arbete handlat om att leta fram
incitament som gör att företag själva ska vilja investera i lösningar som
fördröjer vattnet på sin egen tomt. I samband med det har vi intervjuat
några kommuner och jämfört deras dagvattenhantering. Vi har även tagit
fram ett praktiskt exempel som visar på intressanta lösningar som kan
användas. Därtill har vi tagit fram några växtlistor med beprövade, men
även obeprövat växtmaterial som vi tycker är värda att testa.
Det visade sig att hanteringen av dagvattenfrågan skiljer sig markant från
kommun till kommun. Tyvärr finns det idag inget lagstöd som gör att
kommuner kan ställa krav på privata fastighetsägare att fördröja dagvatten.
Det kommuner kan göra i dagsläget är att hänvisa till översiktsplaner och
detaljplaner på hur marken ska vara utformad och ge rekommendationer
på var och hur man kan skapa genomsläppliga ytor för infiltration och
fördröjning.

,

Stormwater management is a hot subject in the year 2019. Flooding and
bathing bans are recurring problems due to heavy rainfall. Stormwater
systems in several municipalities are insufficient. However, installing larger
pipe systems underground is not a realistic solution. Newer, smarter
solutions have started to take form which delay and purify the stormwater
locally while also using the now clean stormwater for its good properties.
There’s a need of cooperation to succeed with such an endeavor in climate
adaption. Cooperation between the municipalities and property owners is
vital. Especially the properties owned by larger companies. This project has
dealt with finding reasons to make the companies which own these
properties to invest in solutions that keep and use the stormwater on its
own property instead of letting the municipalities handle the problems
once the water run outside the properties’ area. We have interviewed
some municipalities and compared their stormwater management. We
have also designed a practical example that uses some interesting solutions
that can be used. To add to this we have also made some lists with both
proven and unproven plant material which could be worth testing. Our
result show that different municipalities management stormwater differs a
lot. There’s regrettably no legal support which allows the municipalities to
put demands on property owners to delay the storm water on their
property. What the municipalities can do today is to refer to master plans
and detailed plans on how the land should be designed and make
recommendations on how to use permeable surfaces for infiltration and
delay.

Main title:Klimatanpassa ditt dagvatten
Subtitle:hur gör man det mer attraktivt för företag att själva vilja ta hand om sitt dagvatten?
Authors:Karlsson, Eva and Larsson, Sofie
Supervisor:Kristoffersson, Anders
Examiner:Gustafsson, Eva-Lou
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:dagvattenhantering, stormwater management, grönblå infrastruktur, regnbäddar, fördröjning, skyfall, hårdgjorda ytor, föroreningar, klimatanpassning, växtförslag till regnbäddar, inhemskt växtmaterial, infiltration, inspiration till öppna dagvattenlösningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11098
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11098
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Nov 2019 08:53
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics