Home About Browse Search
Svenska


Lätt, Nilas, 2018. Regional cykelplanering i Skåne : en studie av makt och strukturer inom transportplanering. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den skånska cykelplaneringen lämnar mycket att önska. I ett gytter av olika aktörer och oklara ansvarsförhållanden har denna viktiga del av trafikplaneringen ofta hamnat mellan stolarna. Detta innebär i praktiken ett osammanhängande, knapphändigt regionalt cykelnät med långa, ineffektiva planeringsprocesser och misslyckade projekt. I denna uppsats analyseras en svensk regions arbete med regional cykelplanering utifrån teorier om hur olika maktstrukturer påverkar transportplaneringen. En av de grundläggande byggstenarna för en ökad cykling identifieras som en tillgänglig, säker, trafikseparerad cykelinfrastruktur som i den studerade regionen visar vara en bristvara. Orsakerna till denna brist härleds till svårrubbliga strukturer inom bl.a. Trafikverket på nationell nivå vilket i sin tur leder till en bristande finansiering i de regionala projekten. Ett resonemang förs även kring huruvida den neoliberala ideologin och andra politiska och ekonomiska strukturer sätter sin prägel på den samtida transportplaneringen och försvårar en övergång mot ett hållbart mobilitetssystem.

,

The Scania bicycle planning leaves you with much to ask. In a hot mess of different stakeholders and unclear areas of responsibilities, this very crucial part of the traffic planning has often been neglected. In reality this has resulted in a disconnected, poorly sustained regional bicycle road network where long and inefficient planning processes has become commonplace. In this paper the bicycle planning in the Swedish region of Scania is analyzed through the lens of different power structures and how these tend to affect the transport planning itself. One of the cornerstones in working for an increased cycling is identified as in creating, safe, available and traffic separated bicycle infrastructure. This kind of infrastructure is inadequate in the region. The causes of the inadequacy is led to cemented structures, in for instance The Swedish transport agency (Trafikverket), which lead to budget decisions tilted towards unsustainable modes of transport. A further argument is made about whether the neoliberal ideology, among other political and economic structures, is actually influencing these decisions on an abstract level and if that is complicating the transition towards a sustainable mobility system.

Main title:Regional cykelplanering i Skåne
Subtitle:en studie av makt och strukturer inom transportplanering
Authors:Lätt, Nilas
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Lövrie, Karl
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:cykelplanering, regional planering, hållbar mobilitet, cykelvägar, Skåne, Trafikverket, bicycle planning, regional planning, sustainable mobility
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9961
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9961
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Nov 2018 12:02
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics