Home About Browse Search
Svenska


Sirelius, Julia, 2018. Rosor och rälsar : en fördjupning i de svenska järnvägsparkernas epok. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

Detta examensarbete ämnar undersöka sammanhanget som Sveriges järnvägsparker växte fram i under artonhundratalets senare hälft, som en del av det offentliga stadsparkprojektet som var rådande i Sverige och Europa. Vilka var de rådande motiven och idealen? Vad har Sveriges Järnvägars planteringsväsende (1868-1973) betytt för svensk trädgårdshistoria?

Arbetet inleds med litteratur och bildstudier, för av avslutas med en platsinventering i Knivsta järnvägspark med en jämförelse av anläggningshandlingar från 1868. Arbetet summeras med en studie av en kunskapsteoretisk tankefigur inom samtida region och kommunalplanering.

SJ:s planteringsväsende har haft en större betydelse än vad man kunnat ana för Sveriges trädgårdshistoria. Undersökningen låter också påvisa, att de svenska järnvägsparkerna tycks ha negligerats i den allmänna beskrivningen om de offentliga stadsparkerna i Sverige under andra hälften av 1800-talet.

,

This thesis aims at examining the context that Swedish railway parks emerged in the latter half of the nineteenth century, as part of the public urban park project that prevailed in Sweden and Europe. What were the current motives and ideals? What has Sweden’s Railway planting unit (1868-1973) meant for Swedish garden history?

The work begins with literature and pictural studies, to finish with a site survey in Knivsta Railway Park with a comparison of found park layout documents with a plant species list from 1868. The work ends with an investigation of a survey of knowledge theory in contemporary region and municipal planning.

It turns out that Sweden’s Railway planting unit has meant more to the Swedish garden history than expected. the survey also underlines that the railway parks appear neglected in the general discourse of public parks that emerged during the latter 19th century.

Main title:Rosor och rälsar
Subtitle:en fördjupning i de svenska järnvägsparkernas epok
Authors:Sirelius, Julia
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Gunnarsson, Allan and Strömberg, Inger
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:järnvägspark, järnvägsplantering, stationspark, stationsplantering, stadspark, folkpark, SJ:s planteringsväsende, Knivsta järnvägspark, Olof Eneroth, Adolf Edelsvärd, Gösta Reuterswärd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9916
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9916
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:31 Oct 2018 14:15
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics