Home About Browse Search
Svenska


Sperr, Ellen, 2020. Konsten som lekplats : en uppsats om lekskulpturens användning, och utformning, i den moderna staden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Den här kandidatuppsatsen behandlar vilka argument det finns för användandet av lekskulpturer i den moderna staden och för ett resonemang kring dess möjliga gestaltning. En lekskulptur är en skulptur konstruerad med syftet att agera lekredskap och fick ett genomslag i mitten av 1900-talet. Inom lekplatsplanering idag finns två större inriktningar, den ena går mot en mer naturlig utformning på lekplatser och den andra mot en mer konstnärlig utformning. Trots denna trend, att utforma lekskulpturer konstnärligt, finns det i stort sett ingen forskning på ämnet lekskulptur. Den här uppsatsen syftar till att undersöka vilka argument som finns kring användandet av lekskulpturer som element i en urban miljö men också hur det går att resonera kring lekskulpturernas utformning i relation till teorier kring vilka element som bidrar till en god lekmiljö och vad som anses vara tilltalande för barn generellt inom konst. Detta görs genom en litteraturstudie och tio platsbesök. Resultatet visar på tre tydliga argument för användandet av lekskulpturer i en urban miljö, att det leder till en större variation i lekmiljöer, en högre status på lekmiljöer och ett lekfullare stadsrum generellt. Vid gestaltning av en lekskulptur visar undersökningen att det framförallt är ett helhetstänk och en variation som är viktig, men också att det finns utrymme för många olika infallsvinklar, som att uppleva saker med sinnena eller utforska olika material.

,

A play sculpture is a sculpture with the purpose of being play equipment and became a phenomenon in the middle of the 20th century. In the discussion of play today there are two major directions, one towards a more natural design and one towards a more artistic design. Despite this trend, of designing play environments with artistic elements, are there almost no research on play sculptures as a subject. This thesis seeks to examine what the arguments there are for using play sculptures in an urban environment, but also contribute to a discussion on their design and configuration in relation to theories on what elements that contribute to a good play environment but also what is considered appealing to children in art generally. This is done through a literature study and ten site visits. The results show three clear arguments for the use of play sculptures in an urban environment, that it leads to a greater variation in play environments, a higher status in play environments and a playful urban space in general. The principles that should be considered when designing a play sculpture are many but the study shows that it is primarily a holistic thinking and a variation that is important, but also that there is room for many different angels, such as experiencing things with the senses or exploring different materials.

Main title:Konsten som lekplats
Subtitle:en uppsats om lekskulpturens användning, och utformning, i den moderna staden
Authors:Sperr, Ellen
Supervisor:Wegren, Kristin
Examiner:Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:lekskulptur, lek, skulptur, offentlig konst, lekmiljö, affordance, design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15629
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15629
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2020 08:30
Metadata Last Modified:23 Jun 2020 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics