Home About Browse Search
Svenska


Alvbåge, Elin, 2022. Flytande våtmarker för renande och rekreativ effekt i Malmös kanaler : en undersökning av potentiell reningseffekt, vad som påverkar detta, hur de skulle skötas och kunna utformas. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Dagvattnet i centrala Malmö innehåller mycket föroreningar och mycket av vattnet går till Malmös
kanaler. Då kanalerna är förbundna med Öresund finns en potentiell vinst i att försöka rena detta
vatten. Det är ont om plats ovan mark i de centrala delarna av staden och en idé är att använda
flytande våtmarker för att uppnå reningseffekt i vattnet. Vilken renande effekt kan förväntas, hur
fungerar flytande våtmarker och hur skulle de kunna utformas för att erhålla ett rekreativt värde, är
några av de frågeställningar som legat till grund för arbetet.
Detta arbete har utifrån ett gemensamt intresse hos författaren och VA Syd, undersökt flytande
våtmarker i syfte att se vilken reningspotential de skulle kunna ha i Malmös kanaler. Dessutom har
undersökts vilka skötselåtgärder som är nödvändiga, vilken vegetation de flytande våtmarkerna
skulle innehålla samt var de lämpligen placeras.
Arbetet inleddes med intervjuer och litteratursökning för att täcka in olika möjliga aspekter som
påverkar och påverkas av flytande våtmarker, såsom potentiell föroreningsreduktion, inverkan av
kringliggande faktorer och praktiska erfarenheter från arbetet med flytande våtmarker. En del
behandlar vegetationens olika förutsättningar och förväntade samband med reningseffekt. Arbetet
avslutas med utformningsförslag- och aspekter samt med råd till VA Syd i den del som benämns
Slutsats.
Genom litteraturstudie och samtal med branschverksamma personer inom flytande
våtmarksprojekt har information om flytande våtmarkers funktion, vad som kan påverka dess
reningseffekt, skötselaspekter, lämpliga växtval, förslag på rekreativa värden och förslag på vidare
undersökningar framställts. Ett försök att bedöma hur mycket flytande våtmark som erfordras för
rening har också genomförts. Detta är dock beräkningar som också behöver vidareutvecklas.
Resultaten visar att flytande våtmarker har potentialen att förbättra vattenkvaliteten i Malmös
kanaler. För att främja reningseffekt under årets olika delar finns vidare förslag för åtgärder. De
rekreativa aspekter som föreslås kan utredas vidare för att bäst passa utvecklingen av den aktuella
stadsdelen.

Main title:Flytande våtmarker för renande och rekreativ effekt i Malmös kanaler
Subtitle:en undersökning av potentiell reningseffekt, vad som påverkar detta, hur de skulle skötas och kunna utformas
Authors:Alvbåge, Elin
Supervisor:Nordius, Arne
Examiner:Buffam, Ishi
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Flytande våtmark, floating treatment wetland, reduktion, rening, reningseffekt, föroreningar, purifying, purification, Malmös kanaler, Malmö, skötsel, drift, management, växtval, plant, mikrobiell, biofilm, rötter, rekreation, recreation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17636
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17636
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Mar 2022 10:25
Metadata Last Modified:30 Mar 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics