Home About Browse Search
Svenska


Hansson, Anna and Agace, Hanna, 2021. Entréträdgårdens utformning och egenskaper : människans beteende och uppfattning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Arbetet bygger på en litteraturstudie, med kompletterande intervjuer. Syftet var att undersöka
faktorer och element som påverkar människans beteende kring en entréträdgård. Det vill säga en
ingång till ett avgränsat område i anslutning till en bostad.
Undersökningen som vi utfört visar på att ett flertal faktorer kan påverkar människans
beteendemönster. Faktorer som vi tar upp och som kan påverka en entréträdgårds utformning och
därav beteendemönstret hos människan är bland annat, skala och proportioner, element, ekonomisk
påverkan och inte minst hur och vart gränser dras och utformas mellan privat och offentligt.
Beroende på vilket uttryck entréträdgården ger, kan den fysiska tillgängligheten påverkas genom att
den utformas mer eller mindre privat. Exempelvis får förbipasserande och grannar en individuell
uppfattning om platsen, beroende på om det är en hög häck vid tomtgränsen eller ett öppet synfält.
Iakttagelserna avgör graden av sociala interaktioner mellan ägaren och allmänheten (Swapan, Bay
och Marinova, 2018a).
Vi har granskat ett urval av länder där vi undersöker villa- och radhusområden och jämfört faktorer
som påverkar utformningen av en entréträdgård. Lagar och restriktioner samt ekonomiska aspekter
är några av de faktorer som påverkar utformning av en entréträdgård och skiljer sig något mellan
länderna.
Det finns många olika faktorer som påverkar utformningen av entréträdgårdar och därav människans
uppfattning. Det går inte att generalisera en utformning eftersom människor prioriterar olika.
Beroende på entréträdgårds utformning kan sociala interaktioner främjas.

,

The work is carried out as a literature study with interviews as a supplement where we have
researched factors and elements that affect human behavior around an entrance garden also known
as the “front yard”.
The study we conducted shows that several factors can affect human behavior patterns and social
interactions. Factors that we address that can reduce or strengthen the design of an entrance garden
and hence the behavioral pattern in humans include: scale and proportions, elements, economic
impact and not least boundaries between private and public spaces.
Depending on the expression of the entrance garden, the physical accessibility can be affected and
make the plot more or less private. For example, passers-by and neighbors get an individual view of
the place, depending on whether it is a high hedge at the plot boundary or an open view. The
observations determine the degree of social interactions between the owner and the public (Swapan,
Bay and Marinova, 2018a).
We have examined a selection of countries where we studied residential and row house areas and
compared factors that affect the design of an entrance garden. Laws and restrictions as well as
economic aspects are factors that affect the design of an entrance garden and differ somewhat
between countries.
There are many different factors that effect the design of entrence gardens and hence the human
perception. People have diffrent prioreties in life and therefore it is not possible to generalize the
design of an entrance garden. Depending on the design of an entrance garden, social interactions
can be encouraged.

Main title:Entréträdgårdens utformning och egenskaper
Subtitle:människans beteende och uppfattning
Authors:Hansson, Anna and Agace, Hanna
Supervisor:Wembling, Mona
Examiner:Folkesson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:entréträdgård, offentlig, privat, semi-offentlig, element, rumslighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16622
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16622
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Apr 2021 11:23
Metadata Last Modified:30 Apr 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page