Home About Browse Search
Svenska


Westerlind, Evelina and Falk, Kristin, 2020. Urbana träd i Adelaide : en studie som undersöker hur de urbana träden i Adelaide, Australien, påverkas av klimatförändringen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur de urbana träden i Adelaide, Australien, påverkas av
klimatförändringen. Detta för att få en större förståelse för hur det arbetas med urbana träd i en
varm och torr stad som Adelaide i och med klimatförändringen, för att vidare kunna få inspiration
till hur vi i Sverige kan arbeta med detta. Eftersom att Sverige förväntas bli torrare och varmare. I
studien framgår att urbana träd bland annat kan användas som ett naturligt verktyg för att reducera
föroreningar i luften, skapa skugga, kyla ner städer och förbättra människors hälsa. Något som
också framgår i studien är att det finns två klimatförändrande faktorer som har en stor påverkan på
de urbana träden i Adelaide, den ena är torka och den andra är stigande temperatur. Resultaten
antyder på att urbana träd påverkas av klimatförändringen, speciellt i en varm och torr stad som
Adelaide. Träds tillväxthastighet kan öka i och med att temperaturen stiger men i ett torrt klimat
som Adelaide förväntas det motsatta ske. Studien lyfter fram vikten av att ha strategier och
tillvägagångssätt för hur valet av urbana trädarter kommer att fattas i framtiden utifrån de
klimatförändringar som förväntas ske. För att ersätta de befintliga trädarter som inte klarar av det
förändrade klimatet finns det behov av att identifiera nya trädarter som klarar av olika typer av
klimat. Detta eftersom städer runt om i världen är olika och därför måste strategier utformas utifrån
städernas individuella förutsättningar.

,

The purpose of this thesis is to investigate how the urban trees in Adelaide are affected by a
changing climate. This is to gain a greater understanding of how they work with urban trees in a
warm and dry city such as Adelaide and with a changed climate in order to further gain knowledge
for how we in Sweden can work with this. Urban trees can, among other things, be used as a natural
tool to reduce the air from pollution, create shade, cool down cities and improve human health.
Something that emerged from the results of the literature study and interview study was that there
are two climate-changing factors that have a major impact on the urban trees in Adelaide, one is
drought and the other is rising temperature. The results suggest that urban trees are affected by a
changing climate, especially in a hot and dry city like Adelaide. The growth rate of trees can
increase as the temperature rises, but in a dry climate such as Adelaide, the opposite is expected to
occur. Furthermore, different strategies and approaches can be discussed for what the choice of
urban tree species will look like in the future, based on the climate change that is expected to
happen. In order to replace existing tree species that cannot withstand the changing climate, there is
a need to identify new tree species that can withstand the conditions of the urban climate in each
city. This is because cities around the world are vastly different and therefore strategies must be
designed based on the individual conditions of the cities.

Main title:Urbana träd i Adelaide
Subtitle:en studie som undersöker hur de urbana träden i Adelaide, Australien, påverkas av klimatförändringen
Authors:Westerlind, Evelina and Falk, Kristin
Supervisor:Palmér, Cecilia and Rayner, John
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:urbana träd, klimatförändringen, torka, klimat, urbana miljöer, Adelaide, Australien
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15342
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15342
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Feb 2020 11:15
Metadata Last Modified:18 Feb 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page