Home About Browse Search
Svenska


Björnsson, Helge, 2013. Grönyteopinion : hur väcker man intresse för stadsgrönska?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

De första allmänna parkerna skapades på privata initiativ.
Länge handlade parkförvaltning främst om ren förvaltning
av utemiljöerna. Under 80-talet skedde ett skifte i synen
på parkförvaltningarnas arbetsuppgifter. Medvetenhet om stadskärnans identitetsskapande roll medförde att man började ta sig an trafikplanering, utsmyckning och gestaltning. Man inför gågator och anordnar aktiviteter i
stadens centrum. Många offentliga problem skulle kunna lösas
genom att engagera allmänheten i beslutsfattandet, detta
gäller i högsta grad även grönytor.

Aktivt medborgardeltagande är en framgångsfaktor i många projekt. Att involvera allmänheten kan minska kostnaderna
och minska trycket på lokala myndigheter. Allmänheten blir
också mer tillfredsställd då de ser resultatet av sina egna
ansträngningar och därigenom förenklas underhåll för
myndigheterna.

Detta arbete syftar till att undersöka genomförda projekt
med avseende på hur man skapar opinion för stadsgrönska. En
sådan opinion går att använda som verktyg för att skaffa
medel till förvaltning och anläggning av grönytor i staden.
De frågor jag söker besvara är därför;
1. Vad var målet man ville uppnå i respektive projekt?
2. Vilken strategi valdes för att nå målet?
3. Var projektet en framgång? I så fall varför, och på vilket sätt?

Metoderna för faktainhämtning var litteraturstudie av
vetenskapliga artiklar och facklitteratur samt en
halvstrukturerad intervju där informanten fick beskriva
projekt. Projektbeskrivningarna strukturerades sedan
utifrån frågorna ”Vad var målet man ville uppnå?”, ”Vilken
strategi valdes för att nå målet?” och ”Var projektet en
framgång? I så fall varför, och på vilket sätt?”.

Analys visade att man kunde sortera projekten i underkategorier efter typ av mål och strategi. Det man
ville uppnå var att;
1. Utöka stadsgrönskan
2. Undersöka och förmedla medborgare och brukares åsikter
3. Påverka medborgares och brukares attityder
4. Bygga ett företags eller en stads varumärke

De strategier man valde var att;
1. Involvera medborgarna
2. Involvera företag
3. Erbjuda en upplevelse
4. Kartlägga opinioner
5. Sprida information

Om ett projekt ska vara framgångsrikt måste man utgå från
tre saker;
1. Vilken är målgruppen?
2. Genom vilken kanal når man den?
3. Vad ska målgruppen ha för incitament för att delta?

Kan man identifiera dessa faktorer så kan man skapa
grönyteopinion. Detta gör parkförvaltningar genom att
involvera medborgare, företag och politiker och välja en
strategi som passar till den valda målgruppen.

Main title:Grönyteopinion
Subtitle:hur väcker man intresse för stadsgrönska?
Authors:Björnsson, Helge
Supervisor:Delshammar, Tim
Examiner:Persson, Bengt
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:grönyta, stadsgrönska, opinion, medborgarsamverkan, marknadsföring, parkförvaltning, PR
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2728
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2728
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2013 11:36
Metadata Last Modified:19 Sep 2013 11:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics