Home About Browse Search
Svenska


Burman, Annie, 2017. Den riktiga naturlekplatsen : en lekplats av vegetation. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
928kB

Abstract

I dagens samhälle letar vi oss utanför den allt mer urbaniserade staden för att komma till natur. Att skapa en likvärdig miljö som den ”riktiga” naturen men inuti staden vore därför en stor tillgång. Ett område som detta skulle kunna anläggas på är ytor främst tänkta som lekplatser. Idag massproduceras lekplatser från förfabricerade mallar och man kan planera en hel lekplats utifrån en av lekutrustningsföretagens kataloger. Det finns ett helt sortiment av prefabricerade lekredskap som ska imitera naturen och smälta in mer i landskapet. Men varför imitera naturen när vi kan använda oss av de riktiga byggstenarna? Denna tanke ledde fram till de frågeställningar som har använts i arbetet. Kan vegetation ersätta prefabricerad lekutrustning? Hur skulle en lekplats med högt lekvärde men enbart växtmaterial se ut?
För att besvara detta har jag jobbat utifrån en litteraturstudie, en intervju, ersättningsförslag till prefabricerad lekutrustning och ett omgestaltningsförslag. För att få en grund i arbetet att utgå från har en litteraturstudie utförts för att ansamla fakta angående barns lek, miljö och lärande. Litteratur har insamlats från bland annat kurslitteratur till pedagogikkurser, databaser och SLU:s bibliotek. Intervjuer har även genomförts i arbetet för att få en uppfattning om hur olika yrkeskategorier ser på olika aspekter rörande natur och lek. Det ställdes öppna frågor till respondenterna för att de skulle ha möjlighet att uttrycka sina åsikter helt fritt i skrift. För att se rent funktionsmässigt om vegetation kan ersätta prefabricerad lekutrustning tog jag fram alternativ till den lekutrustning som lekutrusningsföretaget Hags säljer flest av. För att få fram ett förslag på hur en lekplats av vegetation skulle se ut har en omgestaltning av en spartansk lekplats i Lund gjorts. I omgestaltningen har jag jobbat utifrån de lärdomar jag samlat på mig under arbetets gång och försökt utforma ytan så att lekvärdet höjts så mycket som möjligt.
Litteraturstudien, arbetet med exemplen och omgestaltningen resulterade i en förståelse för lekfunktionernas specifika värde och att vegetation i många fall faktiskt kan bära samma funktion som den prefabricerade lekutrustningen. Detta dock med vissa undantag där vegetationen inte har rätt förutsättning att uppnå samma funktion som utrustningen.
Det betyder att vegetationen i många fall kan ersätta lekutrustningen. Detta bör dock inte göras utan närmare eftertanke. Vegetation innebär i förlängning att helt nya faktorer måste räknas in i projektet då förutsättningarna på platsen ändras.

Main title:Den riktiga naturlekplatsen
Subtitle:en lekplats av vegetation
Authors:Burman, Annie
Supervisor:Bensch, Åsa
Examiner:Gustafsson, Eva-Lou
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:vegetation, naturlek, utomhuspedagogik, miljöpsykologi, lekplatser, lekfunktion, prefabricerad, lekutrustning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6405
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6405
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 May 2017 09:50
Metadata Last Modified:29 May 2017 09:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics