Home About Browse Search
Svenska


Woxblom, Lotta, 2004. Kompetensförsörjning inom svensk skogsindustri : verksamheten inom Skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté - utvärdering av delprojekt Egna branschen – Vad gör företagen?. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
328kB

Abstract

Kunskap och kompetens är en förutsättning för företagens konkurrenskraft och långsiktiga
överlevnad. Den snabba teknikutvecklingen inom många branscher, det minskade intresset för
många utbildningar inom teknik och naturvetenskap liksom de förväntade stora
pensionsavgångarna sätter frågan om kompetensförsörjning i fokus. Skogsindustriernas
kompetensförsörjningskommitté arbetar bl a med branschens image och attraktionskraft med
syfte att stärka den långsiktiga konkurrenskraften för branschens företag. Målgrupperna för
satsningen är ungdomar inom gymnasium och högskola samt företrädare för den egna
branschen. För närvarande pågår en utvärdering som ska visa om
kompetensförsörjningskommitténs verksamhet åstadkommer eftersträvade reella resultat.
Syftet med den delstudie som redovisas i denna rapport har varit att fånga branschens
synpunkter på kompetens och hur man värderar kompetensförsörjningskommitténs
verksamhet. I syftet för denna rapport ingår också att titta närmare på begreppet kompetens
samt att placera kompetensförsörjningsfrågan i ett större perspektiv.
I litteraturstudien behandlas kompetensbegreppet, arbetslivets krav samt metoder för
kompetensförsörjning. "Projekt Skogsindustrin" presenteras närmare och exempel på
kompetensförsörjningsinsatser från andra branscher ges. Den empiriska undersökningen har
genomförts i form av en kvalitativ studie bestående av 24 intervjuer med personer i ledande
ställning inom delbranscherna sågverk resp. massa och papper.
Slutsatserna från studien är att kompetensförsörjningsfrågan anses viktig och står högt på
företagens agenda och att en majoritet av de tillfrågade anser att Skogsindustrierna jobbar
med rätt saker inom området. Ett av kompetensförsörjningskommitténs mål är att förbättra
kommunikationen med den egna branschen. Studien visar att det inom detta område finns
behov av ytterligare insatser eftersom kännedomen om kommitténs verksamhet i vissa fall var
dålig. Så gott som samtliga inom massa- och pappersindustrin anser att Skogsindustriernas
verksamhet haft betydelse för företagets egna aktiviteter medan en majoritet av
sågverksrepresentanterna är tveksamma eller anser man inte påverkats. Drygt hälften av de
tillfrågade menar att Skogsindustrierna bör öka sin insatser inom vissa områden; t ex bearbeta
studie- och yrkesvägledare, jobba med lokala högskolor samt vända sig till även andra
utbildningar än de tekniska. Skogsindustrierna bör också i högre utsträckning än idag
engagera sig i frågor som rör utbildning, könsfördelning inom industrin,
kompetensutveckling och FoU samt rekrytering av arbetskraft till inland och glesbygd. Det
finns dock mycket företagen själva kan göra för att öka intresset för branschen och
kommitténs arbete ska ske parallellt och i samverkan med företagens egna insatser.

Main title:Kompetensförsörjning inom svensk skogsindustri
Subtitle:verksamheten inom Skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté - utvärdering av delprojekt Egna branschen – Vad gör företagen?
Authors:Woxblom, Lotta
Supervisor:Asplund, Carl-Johan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete : Affärsledarskap för den gröna sektorn/ Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi
Volume/Sequential designation:5
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:kompetensförsörjning, skogsindustrin, rekrytering, attraktionskraft
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7429
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7429
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Labour and employment
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 10:23
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 10:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics