Home About Browse Search
Svenska


Wessman, Filip, 2023. Sydsvenska kommuners arbete med bekämpning av invasiva arter. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Problemet med invasiva växter får allt mer uppmärksamhet i takt med att vi lär oss allt mer om
dem, och problemet samtidigt verkar bli allt värre. Genom huvudsakligen mänskliga kontakter
världen överförs allt fler arter till allt fler nya platser. En del av dem lyckas överleva där, och en del
av dem blir så framgångsrika att de blir ett stort problem, både ekologiskt och ekonomiskt. Därtill
förvärras problemet av den globala uppvärmningen, som av allt att döma är gynnsam för dessa
arters fortbestånd. Miljarder kronor läggs varje år på att bekämpa dessa främmande arter, och
kostnaden för att inte bekämpa dem bedöms vara många gånger större.
Sveriges kommuner äger mycket stora landarealer, och har därmed ett mycket stort markägaransvar.
Därmed står de i frontlinjen i kampen mot invasiva arter. Emellertid har i Sverige varje kommun ett
stort självbestämmande i hur de utformar sitt arbete. Därför är det troligt att exakt hur detta arbete
går till varierar från plats till plats. De invasiva växterna å sin sida tar ingen hänsyn till kommunala
landgränser.
Den här studien har genom en enkätundersökning bland 182 kommuner i södra Sverige undersökt
hur kommunerna organiserar sitt arbete mot invasiva arter utifrån några organisatoriska aspekter,
vilka tjänar syftet att avgöra hur samstämmigt detta arbete är.
Undersökningen skickades ut den 29:e februari. Den låg ute i två veckor, varefter det inkomna
resultatet analyserades. Slutsatsen blev att kommunerna i de flesta fall gör sitt bästa utifrån den
budget de har och den hjälp de får från centralt håll, men arbetet organiseras olika från plats till
plats. Efter denna undersökning önskar författaren att se ett ökat samarbete mellan kommunerna,
och ökat stöd från centralt - alltså statligt - håll.

,

The problem of invasive plants is receiving increasing attention as we learn more about them, and at
the same time, the problem seems to be getting worse. Through primarily human contacts
worldwide, more and more species are being introduced to new places. Some of them manage to
survive there, and some of them become so successful that they become a significant problem, both
ecologically and economically. In addition, the problem is exacerbated by global warming, which is
apparently favorable to the continued existence and spread of these species. Financial resources in
the billions are spent every year to combat these foreign species, and the cost of not combating them
is estimated to be many times greater.
Swedish municipalities own large areas of land, and thus have a large landowner responsibility.
Therefore, they are at the forefront of the fight against invasive species. However, in Sweden, each
municipality has a great deal of self-determination in how they design their work. Thus, it is likely
that exactly how this work is done varies from place to place. The invasive plants, on the other
hand, do not take into account municipal borders.
This study has examined how municipalities organize their work against invasive species based on
some organizational aspects through a survey of 182 municipalities in southern Sweden, which
serves the purpose of determining how consistent this work is.
The survey was sent out on February 29, was available for two weeks, after which the results were
analyzed. The conclusion was that municipalities in most cases do their best based on the budget
they have and the help they receive from the state, but the work is organized differently from place
to place. After this survey, the author wishes to see increased cooperation between municipalities
and increased support from central, that is, governmental agencies.

Main title:Sydsvenska kommuners arbete med bekämpning av invasiva arter
Authors:Wessman, Filip
Supervisor:Andreasson, Frida
Examiner:Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:sydsvenska kommuner, invasiva arter, växter, IAS, bekämpning, organisation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18838
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18838
Language:Swedish
Deposited On:17 May 2023 06:33
Metadata Last Modified:22 May 2023 13:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics