Home About Browse Search
Svenska


Wallin, Fredrik, 2006. Produktionskalkyler för biobränslen. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
123kB

Abstract

This study is one of five that has been done based on Lunds Energi's planned investment
in bioenergy. The plan is to build two large burners, at Örtofta, that's going to be
supplied with biofuels.

In this study I take a closer look on the profitability when you choose to sell your cereal as bioenergy. I've been calculating with selling the straw from the grain crops and winter rape, selling the rye weat as whole crop and fertilize the hemp with sewage
sludge. I've only been calculating with crops fitting to crop sequences from the southern
part of Sweden. The calculations are based on three crop sequences concentrated more
or less on bioenergy.

The production calculations I've put together are based on calculations that I've got
from an internet site called agriwise. In these calculations I've put in the numbers that I found out during my litterature study and some cost estimates that I've done my self because I couldn't find all the numbers I needed. Also during my litterature study I've found out about the biofules values as burning materials wich I used to estimate the
producers price for the crops and I did some research about sewage sludge.
Judging by the results of this study it would be most intresting for crop farmers in the
surroundings of Örtofta to consider selling their crops as biofuels or at least sell the
straw as it. The most profitable production calculations are those were you have cereal
crops and sell the grain as usual and sell the straw to bioenergy and those were you sell
the ray-wheat as whole crop to bioenergy.

Something I haven't studied but I think would be very intresting is how much you can
prioritize the straw. For example how low stubble height you can set with youre
harvester. Will the increase of straw that you can sell cover the costs of a lower capacity on your harvester?

I think that bioenergy can be the future for many farmers especially with todays
increasing oilprices and peoples more and more environmental awareness.

,

Detta examensarbete är ett av fem som genomförts i samband med Lunds Energis
satsning på biobränslen. Man planerar en byggnation av två biobränsleeldade pannor vid
Örtofta.
Det jag har tittat på i detta arbete är hur lönsamheten för olika stråbränslen kan se ut när
man väljer att sälja som energi. Jag har räknat på att sälja halmen för
spannmålsgrödorna, att ta rågveten som helsäd, att köra avloppsslam till hampa samt att
sälja halmen från höstrapsen. Jag har enbart räknat på grödor som skulle passa in i den
skånska växtföljden. Jag har räknat på tre olika växtföljder där man koncentrerar sig mer
eller mindre på energi.
De produktionskalkyler jag sammanställt är kalkyler hämtade från agriwise där jag lagt
in de siffror jag kommit fram till under min litteraturstudie. En del siffror har jag räknat
fram själv då jag inte funnit några tidigare beräkningar som jag kunnat använda. Under
min litteraturstudie har jag även letat fram värmevärden för biobränslen vilka är de som
ligger till grund för avräkningspriserna i mina kalkyler samt att jag tagit fram
information om avloppsslam.
Av resultaten att döma bör det vara högst intressant för växtodlarna omkring Örtofta att
fundera på om de inte ska börja odla till bioenergi eller åtminstone sälja av halmen till
det ändamålet. De produktionskalkyler som gått bäst är för spannmålsgrödor där man
säljer kärnan konventionellt och låter halmen gå som bioenergi samt att ta rågveten som
helsäd till bioenergi.
Något som jag inte studerat i detta arbete men som skulle vara intressant att titta på är
hur mycket man kan prioritera halmen t.ex. hur låg stubb man kan sätta med tröskan.
Täcker intäkterna för halm den sänkta kapaciteten på tröskan?
Jag tror att bioenergi kan bli framtiden för många speciellt med de stigande oljepriserna
och folks i allmänhet ökande miljömedvetenhet.

Main title:Produktionskalkyler för biobränslen
Authors:Wallin, Fredrik
Supervisor:Algebo, Per-Anders
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2006:43
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:säd, bioenergi, vinst, biobränslen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7690
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7690
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Energy resources management
Language:Swedish
Deposited On:10 Oct 2017 12:57
Metadata Last Modified:10 Oct 2017 12:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics