Home About Browse Search
Svenska


Ågren, Josefin, 2019. Fysisk planering för begränsad klimatpåverkan. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Mänskligheten konsumerar utöver jordens tillgångar. Naturliga system rubbas. Klimatförändringarna hotar världen med extremväder. I Parisavtalet beslutades det att mänskligheten ska arbeta för att bromsa temperaturhöjningen vid 1,5 grader från förindustriell tid. Syftet med uppsatsen är att undersöka den fysiska planeringens roll i arbetet med att begränsa klimatförändringarna. Uppsatsen skrivs som en sammanställande litteraturstudie.

Stadsplanering har en tydlig roll i arbetet för att begränsa växthusgasutsläpp. Glesa, bilberoende samhällsstrukturer bidrar till högre energianvändning, ökade transporter och minskad kolinlagring i vegetation. För att begränsa klimatförändringarna är kolinlagring nödvändigt. Skogen är en viktig kolsänka i Sverige och även jordbruket har med rätt brukningsmetoder potential att utvecklas till en kolsänka. Vid planering för utbyggnad av städer bör outnyttjade ytor i staden undersökas. Om mark på landsbygden planeras att bebyggas bör ytornas värden, ur ett långsiktigt perspektiv, vägas mot varandra. För att bekämpa klimatförändringarna bör strategierna vara en kombination av anpassande och begränsande åtgärder, som även gynnar alla naturliga system. Eftersom klimatförändringarna är ett globalt problem bör diskussionen innehålla ett globalt rättvisefokus, alla länder bör ha möjlighet att nå 1,5-gradersmålet.

,

Humanity consumes beyond the Earth's assets. Natural systems are disrupted. Climate change threatens the world with extreme weather. In the Paris Agreement, it was decided that humanity should work to slow down the temperature rise at 1.5 degrees from pre-industrial time. The purpose of this essay is to examine the role of spatial planning in mitigating the climate change. The thesis is written as a compilation literature study.

Urban planning has a distinct role in the work to mitigate greenhouse gas emissions. Scattered, car dependent communities contribute to higher energy consumption, increased transport and reduced carbon sequestration in vegetation. In order to mitigate the climate change, carbon sequestration is necessary. The forest is an important carbon sink in Sweden and agriculture, with the right agricultural methods, also has the potential to develop into a carbon sink. When planning for urban expansion, unused areas with in the city should be examined. If land in the countryside is planned to be built, the values of the surfaces, from a long-term perspective, should be compared against each other. In order to combat climate change, the strategies should be a combination of adaptive and mitigation measures, which also benefit other natural systems. Since climate change is a global problem, the discussion should have a global justice focus, all countries should be able to reach the 1.5 degree goal.

Main title:Fysisk planering för begränsad klimatpåverkan
Authors:Ågren, Josefin
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Svännel, Jessica
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:fysisk planering, begränsa klimatförändringarna, kolinlagring, växthusgasutsläpp, urban sprawl, stadsranden, lantbrukslandskap, planetära gränser, klimaträttvisa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10738
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10738
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Jul 2019 10:58
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics