Home About Browse Search
Svenska


Öqvist, Jens, 2018. Botanisk biofiltrering av inomhusluft : det sitter i väggarna. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Vår inomhusluft utsätts kontinuerligt för olika typer av föroreningar, främst olika typer av VOC (lättflyktiga organiska ämnen) som förångas från olika byggnadsmaterial och konsumentprodukter. Det uppstår även luftföroreningar inomhus från olika typer av förbränningsprocesser.

Det har konstaterats att föroreningar i inomhusluften är kopplade till olika symptom, alltifrån huvudvärk och illamående till cancer. Högre krav på energieffektiva byggnader har lett till tätare konstruktioner samtidigt som det visat sig att koncentrationen av luftföroreningar i inomhusluften är högre jämfört med utomhusluften. Idag renas luften inomhus genom olika typer av ventilationssystem där ny luft kontinuerligt tas utifrån och in i byggnaden. En alternativ metod kan vara att rena luften med hjälp av växter.

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av dagens kunskapsläge dels ta reda på om växter kan rena inomhusluften samt vilka mekanismer som ligger bakom den luftrenande förmågan, och dels se över hur man kan öka effektiviteten.

Sedan NASA:s studier över om växter har potential att rena luften på deras rymdstation SkyLab under 1980-talet har man försökt förstå de bakomliggande mekanismerna hos växternas luftrenande förmåga. Resultatet av en litteraturgenomgång bestående av främst forskningsrapporter är att krukväxter, planterade i så kallade passiva system utan luftflöde kan reducera luften från en mängd olika föroreningar i slutna behållare. Under verkliga förhållanden råder osäkerhet om passiva system kan rena inomhusluften då olika studier har visat på en stor variation i resultat.

Litteraturgenomgången visar att det är flera delar som är involverade i växternas renande förmåga och att det främst är det mikrobiologiska livet kring rotsystemen som renar luften, inte själva växten. Växtens bladverk tar upp en signifikant del av föroreningarna i luften i passiva system, men den stora delen ackumuleras i växten och sedan släpps ut till luften igen när förhållandena är de rätta. Endast en mindre del bryts ner inne i växten alternativt transporteras ut igen genom rotsystemet.

Ett aktivt flöde av luft genom rotzonen har visat sig öka effektiviteten av luftreningen av föroreningar med flera magnituder. Aktiv biofiltrering i hydroponiskt odlade system, så kallade aktiva växtväggar har många fördelar när det gäller luftkvaliteten. Genom att mata ny luft genom rotsystemen kan mer föroreningar komma i kontakt med det mikrobiologiska livet kring rotsystemen, vilket ökar effektiviteten av luftreningen.

Enbart ett flöde genom ett aktivt system har visat sig signifikant rena luften av olika typer av föroreningar även i de låga koncentrationer som återfinns i vår inomhusluft. Den här typen av system kan konstrueras på flera sätt men vanligtvis i form av en växtvägg. Därför bör fokus kring växters luftrenande av förmåga läggas på aktiva system.

Main title:Botanisk biofiltrering av inomhusluft
Subtitle:det sitter i väggarna
Authors:Öqvist, Jens
Supervisor:Karlén, Helena
Examiner:Emilsson, Tobias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:botanisk rening, växtrening, luftföroreningar, inomhusluft, VOC:s, luftrening, mikrober, botaniskt biofilter, växtvägg, ren luft
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9331
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9331
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:E-postadress till Jens Öqvist: tei09jot@student.hig.se
Deposited On:24 May 2018 12:39
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics