Home About Browse Search
Svenska


Nygårds, Jonas and Wramhult, Olivia, 2024. Hållbar mobilitet i landsbygdskommuner : en studie av mobilitetsstrategier i Sollefteå och Tranås. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
903kB

Abstract

Att uppnå hållbar mobilitet är avgörande för övergången mot ett mer miljömässigt hållbart och kol-dioxidneutralt samhälle, eftersom transportsektorn står för betydande växthusgasutsläpp. Även om det finns generella strategier för att främja hållbar mobilitet, finns det ingen universallösning som fungerar överallt, vilket kräver lokala tillvägagångssätt. Dokument om hållbar mobilitet fokuserar dock främst på urbana områden och riskerar därmed att förbise behoven på landsbygder. Analyser av strategier i Sollefteå och Tranås visar på gemensamma problem trots olika förutsättningar, vilket belyser de delade utmaningarna som landsbygder står inför. Att balansera de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbarhet är avgörande, särskilt när det gäller bilanvändning på landsbygder, där den sociala hållbarheten kan väga tyngre än den ekologiska. Beteendeförändringar, inklusive marknadsföring och främjande av alternativa transportsätt, är avgörande för att främja hållbar mobilitet. Dessutom kräver en förbättring av landsbygdernas transportalternativ, såsom an-ropsstyrd trafik, innovation och samordning mellan olika transportsätt och myndigheter. Slutligen, för att uppnå hållbar mobilitet på landsbygder krävs att hänsyn tas till deras egna utmaningar och förutsättningar för att kunna genomföra lämpliga åtgärder för sitt specifika sammanhang.

,

Achieving sustainable mobility is crucial for transitioning towards a more environmentally sustain-able and carbon-neutral society, as the transport sector accounts for significant greenhouse gas emis-sions. While there are general strategies for promoting sustainable mobility, there is no one-size-fits-all solution, necessitating local approaches. However, documents on sustainable mobility pri-marily focus on urban areas, potentially neglecting the needs of rural communities. Analysis of strategies in Sollefteå and Tranås reveals common issues despite differing conditions, highlighting the shared challenges faced by rural communities. Balancing the ecological, social, and economic dimensions of sustainability is important, particularly regarding the use of cars in rural areas, where societal aspects may outweigh environmental concerns. Behavioral changes, including marketing and promoting alternative modes of transport, are essential for fostering sustainable mobility. Addi-tionally, improving rural transport options, such as demand responsive services, requires innovation and coordination between various modes of transport and authorities. Ultimately, to achieve sus-tainable mobility in rural areas, it is necessary to consider their unique challenges and conditions to implement appropriate measures for their specific context.

Main title:Hållbar mobilitet i landsbygdskommuner
Subtitle:en studie av mobilitetsstrategier i Sollefteå och Tranås
Authors:Nygårds, Jonas and Wramhult, Olivia
Supervisor:Jakobsson, Anna
Examiner:Alfengård, Matilda
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landsbygdsutveckling, landsbygder, landsbygd, regional planering, kommunal planering, transport, kollektivtrafik, mobilitetsstrategi, transportfattigdom, infrastruktur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19939
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19939
Language:Swedish
Deposited On:03 May 2024 10:26
Metadata Last Modified:04 May 2024 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics