Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Carin, 2022. Cykelparkeringar i parker : en studie av fyra exempel i två svenska cykelstäder. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

För att uppnå mål om en hållbar omställning fokuserar alltfler städer på att öka
cykelanvändningen och andra vetenskapliga studier lyfter vikten av att arbeta med
cykelinfrastruktur för att uppnå detta. Den här studien har undersökt cykelparkeringar
i parker genom att titta på två exempel i Lund respektive Malmö. Syftet har varit att
undersöka om cykelparkeringar i parker kan användas för att främja en hållbar
mobilitet i städer. De metoder som har genomförts i arbetet har varit en
litteraturstudie, dokumentstudie, inventering, observationer och kvalitativa intervjuer
med tjänstepersoner från Malmö stad och Lunds kommun.
Den här studien visar att kommunerna främst arbetar med cykelparkeringar vid större
kollektivtrafiknoder och andra stora målpunkter. Parker tillhör inte den här typen av
målpunkt och det saknas tydliga riktlinjer för hur cykelparkeringar ska utformas vid
målpunkter som förknippas med rekreation. Huruvida cykelparkeringar kan användas
som ett verktyg för att främja den hållbara mobiliteten diskuteras i arbetet där både
observationerna och resultatet från intervjuerna inte ger ett entydigt svar. Incitamenten
till att arbeta med cykelparkeringar i parker är snarare att skapa en trivsam miljö för
gående än för att tillmötesgå cyklisters eventuella behov av cykelparkeringar vilket
påverkar hur mobilitetsflödena planeras. Studien visar slutligen att det är osäkert i
vilken utsträckning cykelparkeringar kan bidra med tillgänglighet för cyklister i parker,
för att uppmuntra till cykling på fritiden behöver kommunerna arbeta på en mer
övergripande nivå med mobilitetsflöden. Cykelparkeringarna bidrar snarare med
tillgänglighet för gående i de fall då de informella parkeringarna leder till
framkomlighetsproblem.

,

A lot of cities aim to increase their bicycle share to achieve a sustainable transition.
Studies show that the bicycle infrastructure is an important factor that can be used by
urban planners to promote bicycle use. The purpose of this study is to explore if
bicycle parking in parks can encourage sustainable mobility in cities. Two examples
have been studied in Lund and Malmö respectively where the methods applied were
a literature and document review, observations, and interviews with civil servants
from Lund municipality and the City of Malmö.
The results show that Lund municipality and the City of Malmö focus on e.g., public
transport nodes when implementing bicycle parking. Parks are not targeted in the same
way and there are no consistent strategies for the placement of bicycle parking, this is
especially clear in parks where bicycle traffic is allowed. The observations and
interviews show that it is uncertain whether bicycle parking can promote sustainable
mobility. The mobility planning in parks is based on the pedestrians’ experiences and
the incentives found to implement bicycle parking in parks is mainly to accommodate
pedestrians, not cyclists. Finally, this study shows that it is uncertain to which extent
bicycle parking contribute with accessibility for cyclists and that the municipalities need
to work on larger scale to encourage bicycling for recreational purposes. Bicycle
parking mainly increase the accessibility for pedestrians when the informal parking
creates obstacles for them.

Main title:Cykelparkeringar i parker
Subtitle:en studie av fyra exempel i två svenska cykelstäder
Authors:Andersson, Carin
Supervisor:Vogel, Nina and Koglin, Till and Levin, Kristoffer
Examiner:Larsson, Anders and Alfengård, Matilda
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hållbar mobilitet, cykelplanering, cykelparkering, parker
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18427
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18427
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Nov 2022 08:43
Metadata Last Modified:03 Nov 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page