Home About Browse Search
Svenska


Lindgren, Johanna, 2016. Hantering av vatten i urbana miljöer : förutsättningar för att skapa lokala, kretsloppsbaserade system i stadsrummet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Denna studie har haft som utgångspunkt att undersöka vilka förutsättningar som finns för att förverkliga tanken om en hantering av vatten i urbana miljöer med lokala, kretsloppsbaserade system. Det har skrivits mycket inom landskapsarkitekturen om hanteringen av dagvatten i öppna system, och det planeras idag i större utsträckning för sådana. Det som kan anses vara unikt för detta arbete är att alternativ även sökts för hanteringen av spillvatten, alltså det vatten som kommer från hushåll och industrier. Mycket inspiration har hittats i de öppna dagvattesystemen, men i och med att spillvatten innebär en annan utmaning i mängd och typ av förorenande ämnen har kunskap och inspiration även sökts bland etablerade reningssystem. Studien är främst baserad på teknisk och vetenskaplig litteratur, men kunskap och rådgivning har även inhämtats hos yrkesverksamma med specialkompetens inom ämnet.
Det finns onekligen ett behov av att hitta nya lösningar på vattenhanteringsfrågan, inte minst i urbana miljöer. Genom studien har det blivit klart att det finns förutsättningar för denna typ av vattenhantering, och vissa grundläggande faktorer har identifierats som styr hur planeringen kan komma att utvecklas framöver. Dels handlar det om politiskt styre och att skapa förutsättningar för ny innovation i den privata sektorn genom reglering och uppmuntran. Dels handlar det om att fortsätta argumentera för och hitta nya vinster i att omprioritera användningen av den begränsade markytan i urbana miljöer. En helomvändning från dagens konventionella reningsverk är nog inte att förvänta sig inom någon snar framtid, och kanske är det heller inte det som är poängen. Poängen är att hitta alternativ som kan möta framtidens utmaningar med klimatförändringar och urbanisering på ett hållbart sätt, och där kommer nog lokala, kretsloppsbaserade system spela en roll.

,

The goal of this study has been to investigate what conditions there are to realise the idea of taking care of the water in urban environments by using local and recycling system. The subject of taking care of storm water in open systems has been handled frequently within the writing of landscape architecture, and it is quite common to be a part of the urban planning as well. What can be said to be of unique qualities with this thesis, is that it also considers new solutions for the management of wastewater from housing and industries. A lot of inspiration for this has been found in the existing systems for open storm water management. However, since wastewater implicate more and different sorts of pollutants, inspiration has also come from various wastewater management systems in use today. The thesis is mainly based on literature studies of technical and scientific kind. Knowledge has also been gathered from people with knowledge within the field.
There is no denying in the need of finding new solutions for water management, especially in urban environments. Through this study it is clear that there are possibilities for this sort of water management, and this thesis presents some fundamental variables that has been identified to control the future development of this matter. The political and controlling instances will need to create opportunities for innovation among the private investors. This is possible through regulations and encouragement. It is also about continuing the work of finding arguments and identifying new benefits to re-evaluate the use of the limited space in urban environments. There will most likely not be a 180 degree turn from the conventional sewage plants in use today in any near future, and maybe that is not the point. The point is to find solutions that will be able to meet the challenges of tomorrow, including environmental changes and urbanization, in a sustainable way. Local and recycling water management systems will most likely be a part of that.

Main title:Hantering av vatten i urbana miljöer
Subtitle:förutsättningar för att skapa lokala, kretsloppsbaserade system i stadsrummet
Authors:Lindgren, Johanna
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Bucht, Eivor
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hållbar, planering, vatten, spillvatten, dagvatten, avloppsvatten, rening, urban, urban miljö, biologisk mångfald, rekreation, rening, övergödning, kretslopp, lokal, vattenhantering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5992
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5992
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2016 16:50
Metadata Last Modified:19 Oct 2016 16:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics