Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Julia, 2015. Konsten att komponera en rabatt. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

Målet med denna studie har varit att ta reda på vilka komponenter som bygger en rabattkomposition och vad som gör att den kan kännas intressant och vacker året om. Förhoppningsvis kan studien användas som en vägledning vid växtkomposition.
Vad som är vackert och intressant är högst subjektivt och något som påverkas av den tid och kultur vi lever i. I Sverige har vi färgats mycket av den engelska, tyska och holländska trädgårdskulturen. Därför har jag definierat vad god rabattkomposition är genom att studera hur fyra välkända växtkompositörer ur denna trädgårdskultur, har tänkt och gjort vad gäller färg, form och kombinationer; William Robinson, Gertrude Jekyll, Christopher Lloyd och Piet Oudolf. De fyra växtkompositörerna har flera gemensamma nämnare i sitt sätt att komponera: harmoni med en viss dos kontrast och någon form av upprepning och rytm genom planteringen. När det kommer till färganvändning, är de grundläggande åsikterna lika varandra, men det subjektiva tyckandet påverkar hur de använder sig av dem. Formernas samspel, mellan hela växter och individuella blommor, berörs på något sätt av alla, men har i synnerhet redogjorts genom Piet Oudolf. Alla fyra poängterade vikten av att ha en djup växtkunskap för att kunna ta vara på växtmaterialets inneboende dynamiska egenskaper vid komponerandet. Kompositörernas principer har i viss mån stämts av med vad vår svenska perennguru Eva Gustavsson har skrivit i Perennboken och färglära har också bearbetats utifrån det bildkonstnärliga perspektivet, genom konstpedagogen Johannes Itten.
För att testa kompositionsprinciperna, har två rabattavsnitt i en stor perennrabatt i Slottsträdgården i Malmö, studerats. Fem nedslag under ett år har dokumenterats genom fotografier. Dessa har analyserats efter kriterier baserade på det som framkommit i litteraturstudien. Därefter har förslag till förändringar gjorts, vilka presenteras med hjälp av planteringsplaner. Syftet med analysen och förändringsförslagen, var att prova om resultatet av studien gick att använda som en vägledning för växtkomposition. Min slutsats för det, var att studien var till hjälp för att definiera stommen/ramen, formerna och färgerna för olika planteringsstilar. Men att min egen kunskap om växtmaterialet behövdes för att veta vad jag skulle använda för växter och hur. Att komponera en rabatt är en konst.

,

The purpose of this thesis was to find out what components that make a border look interesting and beautiful, all year round. Hopefully it can be used as a guidance for composing perennial borders.
The culture and the times in which we live, determine to a large extent what we consider beautiful and interesting. Since this is highly subjective, I have let the work of four well-known plants people set example: William Robinson, Gertrude Jekyll, Christopher Lloyd and Piet Oudolf. They all originate from the North European garden culture that has tinged the Swedish garden culture. I found some common denominators such as composing borders in harmony but with a certain degree of contrast, and also the thoughts of rhythm and repetition throughout a planting. When it comes to colour, their opinions of perception were quite alike, but their differing preferences made them use them in different ways. The shapes of plants and flowers was reflected upon, but Oudolf was the one going into most detail in the subject. They also agreed that a deep plant knowledge was necessary in order to be able to use the inherent dynamics of the plants. Besides these four plants people, I have also looked into what the Swedish perennials guru Eva Gustavsson has written about composing borders, as well as I have studied what the German arts teacher Johannes Itten has written about colours.
To test the composition principles, two parts of a large border in Slottsträdgården in Malmö, have been studied. These were photo documented five times during one year, and analyzed according to criteria based on the literature study. Then a modification was suggested, presented with planting plans. The intention was to try if the result of the literature study could be of any help in your own composing of borders. The conclusion was that it was a good help in order to put together the framework, the shapes and the colour theme for different kinds of planting styles. But when it came to defining the plant material, my own plant knowledge was invaluable. Composing a border is an art.

Main title:Konsten att komponera en rabatt
Authors:Andersson, Julia
Supervisor:Thorpert, Petra
Examiner:Gunnarsson, Allan and Svensson, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:YTRIN Horticultural Management Programme (admitted 2005-2006) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:växtkomposition, perenn, rabatt, mixed border, blandrabatt, komponera, Slottsträdgården, William Robinson, Gertrude Jekyll, Christopher Lloyd, Piet Oudolf
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4991
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4991
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: Landskapsplanering
Deposited On:01 Dec 2015 13:25
Metadata Last Modified:01 Dec 2015 13:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics