Home About Browse Search
Svenska


Saijyothi, Nathalie, 2018. Skogsträdgård i rehabiliteringssyfte : aspekter att ta hänsyn till vid utformning och utveckling. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Stress är den vanligaste sjukskrivningsorsaken och den som ökat mest av alla diagnoser för sjukskrivning. Samtidigt har det visat sig att vistelse i rehabiliteringsträdgård framgångsrikt hjälpt människor tillbaka till hälsa. Syftet med det här arbetet är att undersöka vilka aspekter som är betydelsefulla för stressreducering i en skogsträdgård, specifikt gällande målgruppen med stressrelaterade sjukdomar.

Genom litteraturstudie och intervju har det gått att finna några aspekter som har betydelse för målgruppen i sammanhanget. Genom platsbesök, intervju och skissning har det gått att förstå mer av skogsträdgården i Alnarps rehabiliteringsträdgård, som utvecklingsförslaget gäller.
Resultaten har blivit kunskap om vilka aspekter som har betydelse för målgruppen, samt ett utvecklingsförslag baserat på den kunskapen. De aspekter som visat sig ha betydelse finns inom såväl kategorin karaktär som rumslighet, kvalitet, element, samt aktivitet. Några aspekter av särskild betydelse är att det finns en plats skyddad av vegetation bakom med fri sikt framåt, eller ett tydligt rum som är lagom omslutet av lummig vegetation, med tillgång till smitvägar. Möjligheter till avskildhet och vila är av betydelse för restoration. Andra aspekter är variation i sinnesstimulering, upplevelse av naturlighet och vildhet, samt möjlighet till kreativitet, till exempel att kunna skapa egna platser genom att kunna sätta sig var som helst. Avslutningsvis kan nämnas att genom aktiviteterna i skogsträdgården blir deltagarna en integrerad del av ekosystemet, vilket ger dem en känsla av mening samt känsla av att vara del av ett större sammanhang. Utvecklingsförslaget har gjorts med hänsyn till nämnda aspekterna, samt baseras till största delen på växter som är ätliga och som med sina övriga funktioner samarbetar i skogsträdgården.

Resultatet visar att en skogsträdgård har goda möjligheter att innehålla aspekter som är betydelsefulla för stressreducering och därmed främja återhämtning. Skogsträdgårdar kan som stressreducerande miljö även ha en förebyggande funktion för människors hälsa. Resultatet visar också att skogsträdgårdar skulle kunna ses som en plats som reflekterar principen att allt är del av en större helhet, där människor kan finna återhämtning, återknyta sin kontakt med naturen, samt finna sig som en del i en helhet. I ett större perspektiv skulle ett hållbart samhälle kunna innebära en helhet med de ingående elementen i harmoni och balans, liksom i en skogsträdgård.

,

Stress is the most common cause of sick leave and also the diagnose that has increased the most for sick leave. At the same time it has been shown that a stay in a rehabilitation garden has successfully helped people back to health. The purpose of this work is to investigate which aspects are significant for stress reduction in a forest garden, specifically regarding the target group of stress-related diseases.

Through study of literature and through interview, it has been possible to find some aspects that are of importance to the target group in the context. Through visit at the site, interview and sketching, it has been possible to understand more of the forest garden in Alnarp's rehabilitation garden, for which the development proposal is made.

The results are knowledge about aspects which are of importance to the target group, and a development proposal based on that knowledge. The aspects that has been shown to be of importance, are found within the fields of character, spatiality, quality, elements, as well as activity.

Some aspects of special importance is a place sheltered by vegetation at the back with an open view ahead, and a definite space surrounded by lush vegetation, with access to escape-routes. Places for solitude and rest are also of importance for restoration. Other aspects are variation in sensory stimulation, variation in sensory stimulation, experience of naturality and wildness, and possibilities for creativity, for example to be able to create ones own places by being able to sit anywhere. In conclusion, it can be said that through the activities in the forest garden, participants become an integral part of the ecosystem, giving them a sense of meaning as well as sense of being part of a greater context. The development proposal has been made with consideration for the mentioned aspects, and is mostly based on plants that are edible and which through their other functions cooperate in the forest garden.

The result shows that a forest garden has good possibilities to contain the most important aspects and thereby promote restoration. Forest gardens may as a stress reducing environment also have a preventive function by maintaining the health of people. The result also shows that forest gardens be seen as places reflecting the principle that everything is part of a larger whole, where people can find recovery, reconnect their contact with nature, and find themselves as part of a greater context, a part in a whole. In a larger perspective, a sustainable society could mean a whole with the included elements in harmony and balance, as in a forest garden.

Main title:Skogsträdgård i rehabiliteringssyfte
Subtitle:aspekter att ta hänsyn till vid utformning och utveckling
Authors:Saijyothi, Nathalie
Supervisor:Gunnarsson, Allan
Examiner:Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:rehabilitering, hälsa, skogsträdgård, utveckling, design, utmattningssyndrom, stress, stressreducerande, ätliga växter SLU
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9402
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9402
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2018 11:09
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics