Home About Browse Search
Svenska


Ginel, Ksenija, 2020. Biodiversitetsfrämjande grönstrukturer och element som gynnar vildbin och andra pollinatörer : en verktygslåda att använda i staden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Från flera håll i världen rapporteras det om minskande biodiversitet av djur och växter som ett resultat av mänsklig aktivitet. Vildbin är en av de djurgrupper som minskar snabbt i storlek och som är tvungen att anpassa sig till förstörelsen av livsmiljöer som människor har orsakat. Samtidigt är vildbin oerhört viktiga för naturens ekosystem och de ekosystemtjänster som de genererar. Matproduktion är en av tjänsterna där vi människor behöver vildbin som mest. Som lösning på problemet med försvinnandet av vildbin från jordbrukslandskap har man börjat odla fram bin i industriella anläggningar och frakta dem dit deras pollineringsarbete behövs. Det är inte en hållbar lösning och man måste istället värna om vildbinas habitat och att skapa nya. Under arbetets gång har det visat sig att det finns bra förutsättningar i städer och att landskapsarkitekter har en viktig roll att spela. Denna uppsats ställer bland annat frågan Vilka förutsättningar och typer av livsmiljöer i staden som gynnar pollinerande insekter måste jag som gestaltande landskapsarkitekt verka för att behålla eller skapa? Information har hittats och insikter har skapats genom en litteraturstudie och intervjuer med olika specialister. Svar på den ställda frågan och annan relevant information sammanställs i en verktygslåda, som innehåller olika rekommendationer om hur man som landskapsarkitekt kan gynna diversiteten av vildbin i sin gestaltning.

,

From several parts of the world declining biodiversity among animals and plants as a result of human activity is being reported. Wild bees is one of the species that is rapidly declining in size and which has to adapt to the destruction of habitats that humans have caused. At the same time, wild bees are extremely important for nature's ecosystems and the ecosystem services they provide. Food production is one of the services where we humans need wild bees the most. As a solution to the problem of the disappearance of wild bees from agricultural landscapes, bees are being grown in industrial plants and transported to places where their pollination work is needed. However, it is not a sustainable solution and one must instead protect wild bees’ habitats and create new ones. In the course of the work, it has been discovered that there are good conditions in cities and that landscape architects have an important role to play. Among other things, this paper is asking What conditions and types of habitats in the city that support pollinators do I, as a landscape architect, have to work to maintain or create? Information has been found and insights have been created through a literature study and interviews with various specialists. Answers to the question asked and other relevant information are compiled in a toolbox, which contains different recommendations on how landscape architects can promote the biodiversity of wild bees through their design.

Main title:Biodiversitetsfrämjande grönstrukturer och element som gynnar vildbin och andra pollinatörer
Subtitle:en verktygslåda att använda i staden
Authors:Ginel, Ksenija
Supervisor:Bensch, Åsa
Examiner:Bellan, Patrick
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:biodiversitet, biologisk mångfald, pollinerare, vildbin, ekosystemtjänster, urbana biotoper
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15619
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15619
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2020 06:28
Metadata Last Modified:19 Jun 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics