Home About Browse Search
Svenska


Dromberg, Ellinor and Hulthén, Jenny, 2024. Belysning i grönområden : en analys i konflikten mellan ekologi och trygghet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Belysning är en självklarhet i våra moderna städer och en väsentlig del i att skapa trygga
utomhusmiljöer under dygnets mörka timmar. Däremot medför användningen av belysning
svåra konsekvenser för ekologin. Att hitta en balans mellan ljus och mörker är därför en
viktig del i planeringen av hållbara städer. Denna uppsats undersöker vilken påverkan
belysning i urbana grönområden har på ekologin och trygghetsupplevelsen. Studien har utgått
från svenskt klimat och svensk ekologi. Litteratur som täcker forskning om belysningens
påverkan på ekologin respektive tryggheten undersöktes. Tre personer som är
yrkesverksamma eller har bakgrund inom ämnet intervjuades. Utifrån undersökt material kan
det konstateras att belysningen är nödvändig i urbana grönområden, men påverkan på
ekologin är enbart negativ. Däremot kan principer sammanställas där största möjliga hänsyn
tas till ekologin när belysning installeras i grönområden. Belysning är långt ifrån det enda
som bidrar till trygghet, trots att många anser att det är det mest uppenbara trygghetsskapande
elementet. Det behöver upplysas om att det finns trygghetsskapande åtgärder som inte förlitar
sig på belysning så att de kan börja tillämpas i större utsträckning. Kommuner och andra
myndigheter bör också engagera sig i frågan för ytterligare kunskapsspridning.

,

Artificial lightning is a given part of our modern cities and plays an important role in creating
safe outdoor environments during the dark hours. However, the usage of artificial lightning
comes with ecological consequences. Finding a balance between light and darkness is
therefore an essential part in planning sustainable cities. This thesis will research artificial
lightning in urban green spaces and its effect on the ecology and the feeling of personal
security. The study is based on the Swedish climate and the Swedish ecology. Literature
covering research on lighting's impact on ecology and safety respectively was examined.
Three individuals who are professionals or have a background in the subject were
interviewed. Based on the examined material, it can be concluded that lighting is necessary in
urban green areas, but its impact on ecology is solely negative. However, principles can be
compiled where the utmost consideration is given to ecology when lighting is installed in
green areas. Lighting is far from the only factor contributing to safety, although many
consider it the most obvious safety-enhancing element. It needs to be highlighted that there
are safety measures that do not solely rely on lighting so that they can be more widely
implemented. Municipalities and other authorities should also engage in the issue for further
knowledge dissemination.

Main title:Belysning i grönområden
Subtitle:en analys i konflikten mellan ekologi och trygghet
Authors:Dromberg, Ellinor and Hulthén, Jenny
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Haaland, Christine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:belysning, grönområden, ekologi, trygghet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20070
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20070
Language:Swedish
Deposited On:26 Jun 2024 07:28
Metadata Last Modified:27 Jun 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics