Home About Browse Search
Svenska


Radinger, Sara, 2018. Lär dig krypa, lär dig gå, lär dig strukturerna samhället bygger på! : om tonåringens rumsanvändande ur ett könsrollsperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Arbetet söker svar på hur 12-16 åringars rumsanvändning i offentliga rum påverkas av könsroller utifrån konstruktivismens perspektiv på könet som en konstruktion av miljön vi lever i. Syftet med arbetet är att skapa underlag för fortsatt forskning kring genusmedveten planering och gestaltning av landskapsrummet.

För att besvara frågeställningen har flera metoder, litteraturstudier, observationer och enkätsvar. Grundpelare för arbetet är filosofiteoretiska perspektiv på könsskapandet, utvecklingspsykologi utifrån målgruppen 12-16 år samt könsnormativt rumsanvändande.

Avslutningsvis har slutsatsen dragits att 12-16 åringens rumsanvändande på många sätt är påverkade av könsnormer, men också som anledning till fortsatt könsnormativ rumsanvändning.

,

The essay seeks answers to how 12-16 year olds is influenced by gender roles in their use of public spaces. This based on the perspective of constructivism on the sex as a social construction of society. The purpose of the work is to provide a foundation for further research on gender conscious planning and landscaping.

To answer the question, several methods as literature studies, observations and questionnaire answers are used. Fundamentals for the work are philosophytheoretical perspectives on gender roles, developmental psychology based on the target group 12-16 years, as well as gender normative use of space.

In conclusion, it has been concluded that the use of space in the 12-16 years is in many ways affected by gender norms, but also as a reason for continued gender-normative using of space.

Main title:Lär dig krypa, lär dig gå, lär dig strukturerna samhället bygger på!
Subtitle:om tonåringens rumsanvändande ur ett könsrollsperspektiv
Authors:Radinger, Sara
Supervisor:Jakobsson, Anna
Examiner:Lindström, Linnéa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:genus, tonåringar, kön, normer, rumsanvändning, gestaltning, stadsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9954
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9954
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Nov 2018 12:57
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics