Home About Browse Search
Svenska


Johnsson, Carin, 2006. Askgravlund : ett nytt gravskick. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
580kB

Abstract

Enligt begravningslagens andra kapitel har varje församling en skyldighet att se till att det finns begravningsplatser med lämpligt antal gravplatser och att de allmänna typerna av gravanläggningar finns till förfogande. I lagen står det vidare att församlingen också bör följa förändringar inom begravningsväsendet och notera de behov och önskemål som kan uppkomma.
Just nu växer ett behov av ett nytt gravskick som inte är begränsat av en absolut anonymitet. Man kan säga att det utgår ifrån definitionen för minneslund men att man därtill önskar att få delta vid gravsättningen och att få sätta upp en namnskylt i anslutning till området. Följden blev en blandform av minneslund och gravplats vilket leder till ett mera personligt gravskick än ursprunget minneslund. Askgravlund börjar sakta men säkert bli ett känt begrepp inom begravningsväsendet. I många församlingar runt om i landet finns behovet och flera efterfrågar detta nya gravskick.
Jag har besökt och gjort intervjuer på tre olika kyrkogårdar som nyligen anlagt askgravlundar. Jag tog reda på hur de resonerat, deras tillvägagångssätt och om de är nöjda idag. Intervjuerna och litteraturstudien påvisar att det kan skilja sig mellan olika församlingar när det gäller villkoren som råder i askgravlundarna. Detta kan ge problem i landets anläggningar om det skiljer sig för mycket mellan de villkor som sätts upp. Därför har Svenska kyrkans församlingsförbund kommit ut med en beskrivning som kan användas när man upprättar föreskrifter för askgravlund. Likaså benämningen av det nya gravskicket varierar, vilket också leder till förvirring för att man inte kan
skilja på begreppen. Det är därför viktigt att man har klara bestämmelser som skriftligen godkänts av gravrättsinnehavaren.

Main title:Askgravlund
Subtitle:ett nytt gravskick
Authors:Johnsson, Carin
Supervisor:Sörensen, Ann-Britt
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:5
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:askgravlund, asklund, gravskick, gravplats, gravanläggning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7774
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7774
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Oct 2017 11:38
Metadata Last Modified:12 Oct 2017 11:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics