Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Jonas, 2004. Fallstudie på växtodlingsgård. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
792kB

Abstract

This report will point out the income for a scania plant production farm, this has been
estimated through a case study. The outcome of this report will later be used to
calculate a reasonable leasehold charge.
This case study is solitary based upon this particular studied farm, at this very point,
and can therefore not be used as a general guide. The reason why this particular scania
plant production farm has been selected, is because the author is born and raised at the
farm and has the intention to run the farm in the future.
The chosen farm for this report is based in the southwest of scania and cover 300
hectare of plant production. The crop rotation consists of autumn wheat, sugar beats,
spring wheat, spring barely, winter rape and fallow. The farm owns all machinery
required. The report has not taken any EU-support or building reparation costs under
accont.
The crop specific machine costs per hectare has been calculated through machine
calculations. Subsequently different branch of production calculations has been
formed where the fixed costs for the various crops are considered.
In this case study I conclude that the leasehold price should be 3600 SEK per hectare.
The calculated leasehold price could be increased if the land support is considered.
The calculations upon the leasehold price are based on the returns of the crop rotation
as a whole. It is important to look at the total crop rotation when calculating the total
revenue capabilities.
A minor literature study has been made concerning case studies and branch of
production calculation.

,

Jag har genom en fallstudie på en skånsk växtodlingsgård räknat ut lönsamheten på
driften. Resultatet av denna fallstudie ska därför kunna utgöra underlag för vad som är
rimligt att betala i arrende för jordbruksmark. Förhållandet är inte allmänt utan gäller
endast fallgården vid denna tidpunkt. Anledningen till att valet föll på just en skånsk
växtodlingsgård var dels för att jag kommer därifrån och dels för att det är där jag vill
bedriva lantbruk i framtiden.
Fallgården som jag studerat ligger i sydvästra Skåne och driver 300 hektar växtodling. I
växtföljden ingår höstvete, sockerbetor, vårvete, maltkorn, höstraps och fast träda.
Gården äger alla förekommande maskiner. Ingen hänsyn har tagits till underhåll av
byggnader, inte heller till EU-stöden.
Jag har genom maskinkalkyler räknat fram en grödspecifik maskinkostnad per hektar
och år. Därefter har jag upprättat produktionsgrenskalkyler och räknat fram
täckningsbidraget för de olika grödorna.
I fallstudien har det framkommet att ett motiverat och lönsamt arrendepris på fallgården
borde ligga kring 3 600 kr per hektar, utan arealstöd. Om hänsyn tages till arealstöden
kan arrendepriset ökas med motsvarande belopp.
Beräkningen av arrendepriset är baserat på lönsamheten på hela växtföljden. Här är det
viktigt att se lönsamheten ur ett helhetsperspektiv, då det är totala vinsten som är
intressant.
Jag har även utfört en mindre litteraturstudie angående fallstudier och
produktionsgrenskalkyler.

Main title:Fallstudie på växtodlingsgård
Authors:Jönsson, Jonas
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2004:14
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:odling, höstvete, sockerbetor, vårvete, maltkorn, höstraps
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7485
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7485
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:04 Oct 2017 10:56
Metadata Last Modified:04 Oct 2017 10:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics