Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Andrea-Maria and Gredvall, Helena, 2023. Trädskador : en studie om att hantera skador på träd i urbana miljöer med inplastning som skötselåtgärd. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

Detta arbete har haft som avsikt att undersöka om en riktad skötselåtgärd kan förbättra träds
förmåga att övervalla skador. I detta fall rörde det sig om stamskador som uppstått efter en
vandaliseringsvåg på Malmö stad och Malmö kyrkogårdsförvaltnings träd under hösten 2020.
Eftersom den ena förvaltningen valde att plasta in skadorna och den andra förvaltningen inte
plastade in ville vi undersöka om skötselåtgärderna hade någon effekt på trädens förmåga att
valla över de öppna såren. Genom en fältstudie gjordes det inmätningar på ett urval av träden
som blivit utsatta och med en kompletterande litteraturstudie kunde vi beskriva det vi såg. De
nya måtten vi tog under vintern 2023 jämfördes med den data som ingick i de rapporter som
upprättats i samband med skadeinventeringen vintern 2021. Efter sammanställningar av data
på de träd som ingick i studien visade resultatet att inplastningen av skadorna gav en positiv
effekt. Då det i dagsläget inte fanns stor mängd vetenskapligt material inom ämnet samt att
skador på träd i urbana miljöer kan vara vanligt förekommande, kan det ses som aktuellt för
många förvaltningar och kommuner att ta del av kunskapen som denna studie bidragit till.
Vidare hoppas vi att denna studie kan bidra till ytterligare forskning inom området.

,

This work has aimed to investigate whether a targeted maintenance method can improve
the ability of trees to overcome damage. In this case, it was trunk damage that occurred after a
wave of vandalism on Malmö city and Malmö cemetery administration's trees in the fall of
2020. Since one administration chose to cover the damages with plastic and the other
administration did not use plastic. We wanted to investigate whether the maintenance method
had any effect on trees ability to occlude over an open wound. Through a field study,
measurements were made on a selection of the trees that had been exposed and with a
supplementary literature study we were able to describe what we saw. The new measurements
we took during the winter of 2023 were compared with the data that was included in the
reports that were made in connection with the damage inventory in the winter of 2021. After
compiling the data on the trees that were included in the study, the result showed that the
plastic wrapping of the damages had an positive effect. As there were currently no large
amount of scientific material on the subject and because damages to trees in urban
environments is common. It can be seen as relevant for many administrations and
municipalities to take part in the knowledge that this study has contributed to. Furthermore,
we also hope that this study can contribute to further research in the field.

Main title:Trädskador
Subtitle:en studie om att hantera skador på träd i urbana miljöer med inplastning som skötselåtgärd
Authors:Andersson, Andrea-Maria and Gredvall, Helena
Supervisor:Levinsson, Anna and Östberg, Johan
Examiner:Wiström, Björn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Kallus, trädvård, övervallning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19185
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19185
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2023 07:59
Metadata Last Modified:05 Jul 2023 01:04

Repository Staff Only: item control page