Home About Browse Search
Svenska


Schön, Anna, 2022. Produktiva grönytor i periferin : en studie i att introducera mångbruk på kommunala grönytor i stadens ytterkant. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
209MB

Abstract

I mötet mellan staden och jordbruket finns möjlighet att skapa en god levnadsmiljö med närhet till service och natur. Men i stadens periferi kan det
även uppstå väldigt hårda gränser där underutnyttjade gräsytor möter ett otillgängligt, exkluderande odlingslandskap och där jordbrukets hantverksmässiga
skötselmetoder känns avlägsna. Syftet med detta examensarbete är att bidra till
ett ökat mångbruk av de kommunala grönytorna i Sverige. Uppsatsens mål är
att skapa en plan för införande och upprätthållande av multifunktionella ytor
på en plats med fokus på långsiktighet och anpassningsbarhet. Detta uppnås
genom att undersöka fyra platser; Brunnshög och Klostergården/Sankt Lars
i Lunds kommun, Hovshaga och Bäckaslöv/Bokhultet i Växjö kommun.
Brunnshög och Bäckaslöv/Bokhultet är under uppbyggnad medan Klostergården/Sankt Lars och Hovshaga är väl etablerade bostadsområden. Därefter
följer en kartläggning av platsspecifik potential för mångbruk av alla platser.
Slutligen presenterat ett mer detaljerat exempel på dynamisk planering för
mångbruk i Klostergården/Sankt Lars.
Slutsatser som kan dras utifrån denna uppsats är att olika jordbrukslandskap
vid stadens ytterkant ger olika krav på gestaltningen av grönytorna innanför
stadsgränsen. Gränser mot skogsbruk i stadens ytterkant kan med enkla medel
mjukas upp med hjälp av trädplanteringar som får bilda en gradient mellan bostäder och skog. De områden som istället omges av åkerlandskap kräver mer
komplexa lösningar för att skapa en motsvarande mjuk övergång. Här blir det
relevant att möta upp gränsen med andra jordbruksmetoder för att skapa en
gradient i skala, från stadsodling till åker. Dessa områden kräver planering med
stor hänsyn till sociala, ekonomiska och fysiska förändringar över tid för att
upprätthålla multifunktionalitet långsiktigt.

,

There is potential for creating a good living environment in the juncture between city and countryside, but there may also emerge hard borders
between underused lawns and inaccessible, large scale fields where the artisanal agricultural methods feel distant. The purpose of this thesis is to contribute to an increase multifunctionality of public green space in Sweden. This
essay’s goal is to create a plan for introducing and upkeeping multifunctional
green spaces on one site with regard to long-term sustainability and adaptability. The goal is achieved by examining four places; Brunnshög and Klostergården/Sankt Lars in the municipality of Lund, Hovshaga and Bäckaslöv/
Bokhultet in the municipality of Växjö. A mapping of each place site specific
potential for multifunctionality is carried out. Lastly, a more detailed example
of dynamic planning for multifunctionality is carried out for the site Klostergården/Sankt Lars.
Conclusions that can be drawn from this essay is that different land usage at
the city border entails different levels of design of the urban green spaces.
The border towards a forest landscape can quite easily be softened by using
tree plantings that serve to create a gradient between residential areas and
the forest. The areas that are surrounded by farmland require more complex
solutions to create an equally soft transition. In these areas it becomes relevant
to implement other agricultural practices to create a gradient in scale, from
urban allotments to large scale farmland.These areas require planning with
great regard for social, economical and physical changes over time to ensure
multifunctionality in the long term.

Main title:Produktiva grönytor i periferin
Subtitle:en studie i att introducera mångbruk på kommunala grönytor i stadens ytterkant
Authors:Schön, Anna
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Lövrie, Karl and Sundblad, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:mångbruk, multifunktionalitet, förvaltning, urbant skogsbruk, skogsträdgård, betesdjur, slåtteräng, stadsodling, peri-urban, stadsranden, Växjö, Lund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18544
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18544
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Dec 2022 08:50
Metadata Last Modified:23 Dec 2022 02:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics