Home About Browse Search
Svenska


Jonasson, Agnes, 2023. Den ätbara parken : komposition och val av vedartade växter med ätliga delar för en park i zon VI. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

Det här arbetet initierades efter att parker med ätbart tema nyligen tillkommit på flera platser i Sverige
och utifrån antaganden om att tillförandet av ätliga växter i offentliga grönområden har potential att
öka deras funktioner och värden. Syftet med arbetet var att undersöka möjligheter och begränsningar i
gestaltningsarbetet och växtvalet för en park med ätbart tema, med fokus på vedartade växter med ätliga
delar och som fungerar i norra Sveriges inland. Målet var att sammanställa kunskap i området, samt
utifrån den samlade kunskapen utforma ett konceptuellt gestaltningsförslag för en park med ätbart tema i
Östersund i Jämtland.
Kunskap och idéer till gestaltningsarbetet har hämtats från referensmiljöer, vilka bestått av tre samtida
parker med ätbart tema samt sex exempel på landskap i natur- och kulturmiljöer som innehåller växter med
ätliga delar. För att hitta lämpliga växter för norra Sverige, samt för att undersöka möjligheter och utmaningar
som finns vid en användning av fruktträd och bärbuskar i offentliga miljöer har kunskapsinhämtningen till
stor del baserats på intervjuer med personer som har kunskap och erfarenhet inom området.
Slutsatserna är att det finns en särskilt stor andel fruktträd och bärbuskar från Finland, Ryssland, Ukraina
och Baltikum som är lämpliga att använda i norra Sverige. För växtkompositionen av en park med ätliga
växter är det passande att studera landskap med välfungerande vegetationssystem som innehåller växter
som producerar frukt, bär, nötter eller annat ätbart. Särskilt viktigt i gestaltningsarbetet är att ha strategier
för växternas etablering, där några exempel på tänkbara modeller presenteras i arbetet.

,

This work was initiated based on the assumption that an addition of edible plants in public green spaces has
the potential to increase their functionalities and values and the fact that edible parks has been introduced
at several places in Sweden the last years. The purpose was to examine possibilities and limitations in the
design work and plant choice for a public park with an edible theme, with a focus on woody plants that
produce fruit, berries or nuts and that are suited for northern Sweden. The goal was to compile knowledge
in the field and based on the collected knowledge make a conceptual design proposal for an edible park in
Östersund in the province of Jämtland.
Ideas for the design work have been collected from reference landscapes, consisting of three contemporary
parks with an edible theme, as well as six examples of landscapes containing edible plants. To find suitable
plants for northern Sweden, and to examine the possibilities and challenges associated with usage of
fruit trees and berry bushes in public environments, the knowledge acquisition has been largely based on
interviews with individuals who have expertise and experience in the field.
The conclusions are that there is a particularly large proportion of fruit trees and berry bushes from
countries such as Finland, Russia, Ukraine and the Baltic states that are suitable for use in northern Sweden.
For the vegetation design it is appropriate to study environments with well-functioning vegetation systems
that have the desired qualities and needs. Particularly important, regarding the design work, is to have
strategies for the establishment of the plant material, where some examples of conceivable models are
presented in the work.

Main title:Den ätbara parken
Subtitle:komposition och val av vedartade växter med ätliga delar för en park i zon VI
Authors:Jonasson, Agnes
Supervisor:Gunnarsson, Allan
Examiner:Larsson, Marie and Teutsch, Kerstin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ätliga växter, ätbar park, ätbart, frukträd, bärbuskar, park, offentlig miljö, norra Sverige
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19541
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19541
Language:Swedish
Deposited On:09 Oct 2023 10:39
Metadata Last Modified:10 Oct 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics