Home About Browse Search
Svenska


Lindgren, Lisa, 2006. Olssons trädgård : ett examensarbete som handlar om att lyssna när en plats berättar. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

This master thesis is about a place that has a story to tell. Olsson's garden came about when Mr Carl Oscar Olsson acquired a piece of land in Landalabergen in the beginning of the 1930's and at that time he started his industrious work of uniting much of Sweden's flora in his garden. Since the very beginning Olsson's garden has played a lot of different rolls in a variety of situations and meant different things for different people.

Today one can find traces from Mr Olsson's life and deeds in the garden. One can also find traces of the dramatic changes that swept through the area as it became more populated starting 1945. At this time Olsson's garden changed its focal point from being one person's creation to being a place of that era. Sweden's first unit of neighbourhoods, Norra Guldheden, was built around Olsson's garden. The unit of neighbourhoods was built to create a new form of living that should ensure safety, community and democracy and to make sure that humans would not be victims of dangerous mass movement, like the recent events of world war two in Germany and Italy. The heart of a unit of neighbourhood is its centre, the place where people can gather. In the Norra Guldheden neighbourhood, this important place was formed around Olsson's garden, which apparently had enough drawing power to ensure its own future as well as influence the creation of the new township. The Norra Guldheden neighbourhood was thriving during the next couple of decades. Olsson's garden was flourishing, the restaurant was one of the best in town and the whole area was full with children. But with time the scene changed, the children grew up and moved out, demands for larger living quarters went up, the restaurant shut down and the stores started to close up, one by one. And as a result of this, the time of neglect came to Olsson's garden.

Today the Norra Guldheden is an attractive neighbourhood, centrally located and with unique rock outcroppings. But even so, many of the people living here feel a great sadness over the deserted market square and the neglected gardens of Olsson. There are also now plans of adding more housing in the Norra Guldheden area, with one of the suggested building spots being located on the border of Olsson's garden.

This project includes the history of Olsson's garden and also a number of ideas of changes as a counter proposition of the above mentioned suggestions of building apartments in the garden. The propositions herein reveals the unique history of this place and also goes to show that Olsson's garden still has the power to influence the planning of the city.

,

Det här examensarbetet handlar om en plats som har
någonting att berätta. Olssons trädgård blev en plats
i och med att Carl Oscar Olsson tog sig en bit mark
i Landalabergen i Göteborg i början av 30-talet och
inledde sitt strävsamma arbete för att sammanföra
hela Sveriges flora i sin trädgård. Sedan den dagen
har Olssons trädgård spelat olika roller i en mängd
sammanhang och i många människors liv.
Idag innehåller trädgården spår från Olssons liv och
gärningar. Det finns också spår av de dramatiska
förändringar som skedde när Landalabergen
bebyggdes 1945. Här övergår Olssons trädgård
från att tala om en enskild individ till att tala
om en tidsanda. Kring Olssons trädgård byggdes
Sveriges första grannskapsenhet, Norra Guldheden.
Grannskapsenheten innebar en ny typ av bebyggelse
som skulle främja trygghet, samvaro och demokrati
och motverka att människorna blev offer för farliga
massrörelser, så som helt nyligen skett i Tyskland och
Italien. Hjärtat i grannskapsenheten var centrumet,
samlingsplatsen. I Norra Guldheden utformades
denna viktiga plats kring Olssons trädgård, som
uppenbarligen både hade kraft nog att sörja för sin
egen fortlevnad och påverka utformningen av det
nya bostadsområdet. De första årtiondena blomstrade
Norra Guldheden, Olssons trädgård var välskött,
butikerna kring torget var välbesökta, restaurangen
var en av stadens bästa och hela området myllrade
av barn. Med tiden förändrades bilden, barnen växte
upp och flyttade ut, kraven på boendeyta ökade,
köpvanorna förändrades, restaurangen stängde
och butikerna började slå igen. Parallellt med detta
började Olssons trädgård förfalla.
Idag är Norra Guldheden ett attraktivt område,
centralt beläget och med en unik bergskaraktär.
Dock finns en stor sorg hos många boende över det
ödsliga torget och förfallet i Olssons trädgård. Norra
Guldheden är också föremål för förtätningsplaner,
varav en av de utvalda platserna för bebyggelse är i
kanten av Olssons trädgård.
Det här arbetet innehåller berättelsen om Olssons
trädgård samt ett antal förslag på förändringar som
innebär motförslag till tanken att bygga i trädgården.
Förslagen lyfter platsens unika historia och visar på
att Olssons trädgård ännu har kraften att påverka
stadsplaneringen.

Main title:Olssons trädgård
Subtitle:ett examensarbete som handlar om att lyssna när en plats berättar
Authors:Lindgren, Lisa
Supervisor:Sarap, Tiina
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:30
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Olssons trädgård, landskapsarkitektur, historisk park, Norra Guldheden, gestaltning, fickpark, Carl Oscar Olsson, parkhistoria, historisk trädgård, trädgårdsrestaurering, göteborg, lokala torg, guldhedstorget
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7256
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7256
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Sep 2017 08:38
Metadata Last Modified:28 Sep 2017 08:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics