Home About Browse Search
Svenska


Bertilsson, Max, 2022. Det gröna torget : hur kan vi förbättra biodiversiteten på torg?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Urbana miljöers utbredning har haft stor påverkan på den naturliga miljön och många djur och
insektsarters naturliga habitat har försvunnit och ersatts av hårdgjord markyta och byggnader. Detta har inte bara påverkat djur och insektsvärlden utan även oss människor negativt i form av
förorenad luft, översvämningar och störande buller från fordon. I det här arbetet utförs en
litteraturstudie kring ämnet biodiversitet och hur man kan stärka det på urbana miljöer. Bland
annat samlas information om vilka växter som lockar till sig djur och hur man skapar habitat för
dessa in för att ta reda på hur man får djur att trivas. Torg har valts ut som fokus för studien
eftersom det anses vara det mest klassiska urbana centret enligt många stadsplanerare och har
oftast bestått av tomma öppna ytor som ska kunna hantera stora mängder människor och
aktiviteter i form av exempelvis samlingar, spring och återhämtning på utplacerade stolar och bord. Det torg som valts ut för studien är S:t Knuts torg i Malmö stad. Efter litteraturstudien genomförs
platsobservationer av fyra torg i Malmö med fokus på användandet av växtmaterial; Nobeltorget, Gustav Adolfs torg, Stortorget och Lilla torg. Därefter jämförs dessa för att få en djupare förståelse
för hur man kan tänka vid design av torg. Sedan genomförs en platsobservation även på S:t Knuts
torg där platsens möjliga potential och brister tas upp och diskuteras. Slutligen genomförs baserat
på den information som samlats in en omdesign av S:t Knuts torg där fokus ligger på biodiversitet
och en stor mängd växtmaterial placeras på platsen men på ett vis som ska tillåta att torget förblir
just ett torg och människor kan använda torget som ett torg.

,

The urbanization has had a great affect on the natural environment and many animal and insect
species natural habitats have disappeared and been replaced by hard surfaces and buildings. This
has not only affected the world of animals and insects but also us humans negatively in the form of
air pollution, floods and obtrusive noise from vehicles. In this study a literature review has been
performed in order to gather information about the subject biodiversity and how to increase it in
urban environments. Among other things information about which plants attracted insects and
animals and how to create habitat for these creatures and make them thrive. Squares have been
chosen for focus for this since they are considered by many city planners to be the most classical
urban center and often consists of an open empty space made to be able to handle a great amounts
of people and activities such as gatherings, running around and recreational activities on laid out
tables and chairs. The square chosen for this study is S:t Knuts square in Malmö city. After the
literature review a on-site observation on the following squares in Malmö with a focus on the use
of planting material; Nobeltoret, Gustav Adolfs torg, Stortorget and Lilla Torg. Thereafter these
squares are compared to gain a deeper understanding of how to think when designing squares. Afterwards a similar observation is done on S:t Knuts Square and its potentials and flaws are
discussed. Finally based on the information gathered in the previous steps are considered and a
redesign of S:t Knuts square is created. The new design will be focused on an increased
biodiversity while still allow the square to remain a square and allow people to use the square as a
square.

Main title:Det gröna torget
Subtitle:hur kan vi förbättra biodiversiteten på torg?
Authors:Bertilsson, Max
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Haaland, Christine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:biodiversitet, ekosystemstjänster, ekosystemsprocesser, insekter, djur, torg, torgdesign, Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17734
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17734
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 May 2022 06:38
Metadata Last Modified:17 May 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page