Home About Browse Search
Svenska


Sandberg, Sara and Tollin, Malin, 2016. Etablering och slitage gällande träd på skolgårdar i urban miljö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
16MB

Abstract

Skolgården är en plats som de allra flesta kan relatera till. Förhoppningen är att du
som barn har minnen från en grön skolgård full av vegetativa rum att utforska, träd att
klättra i och gräsmattor att leka på. Slitaget på skolgårdarna är högt, skötseln är ofta
låg och bristen på möjlighet till god etablering på grund av det höga slitaget är några
av anledningarna till avsaknaden av prunkande gårdar. För att bevara grönskan och få
växtligheten att etableras väl krävs en hel del arbete både före och efter nyanläggning.
Framförallt krävs kunskap och planering. Tanken är att det här arbetet ska förtydliga
olika typer av slitage som försvagar träd på skolgårdar. Vi vill också förtydliga vad en
god etablering innebär och att den kan vara viktig för att träden ska klara ett högt
slitage.
I syfte att ta reda på vad som ligger till grund för en god etablering har vi genomfört
en inventering. Litteraturstudien som vi har utfört ger stöd åt våra slutsatser.

,

The schoolyard is a place that most people can relate to. Hopefully you as kid have
memories of a green schoolyard full of vegetative rooms to explore, trees to climb and
lawns to play on. The wear and tear on the schoolyards are high, management is often
low and the lack of opportunity for good establishment because of the high wear are
some of the reasons for the lack of lush schoolyards. In order to preserve the greenery
and to make the vegetation to established well requires a lot of work both before and
after the new construction. Above all required knowledge and planning. The idea is
that this study should clarify the different types of wear that weakens the trees on
schoolyards. We also want to clarify what constitutes a good establishment and how
that can be important for trees to withstand wear and tear.
In order to find out what is the basis for a good establishment we have conducted an
inventory. The l

Main title:Etablering och slitage gällande träd på skolgårdar i urban miljö
Authors:Sandberg, Sara and Tollin, Malin
Supervisor:Bengtsson, Petra
Examiner:Sjöman, Henrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:skolgård, etablering, slitage, hårdgjort, Gröna skolgårdar, klimat, skötsel, förtätning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5457
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5457
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2016 14:07
Metadata Last Modified:14 Jun 2016 14:07

Repository Staff Only: item control page