Home About Browse Search
Svenska


Barrett, Jenny, 2014. Landskapet genom linsen : ett panorama över bakgrundens betydelse i dukens odysséer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

En ofta förbisedd aspekt inom filmkonsten är hur
landskapet kan samspela med och inverka på
handlingen och manifestera huvudkaraktärernas
känsloliv.
Uppsatsen syftar till att skapa en djupare förståelse
för den roll landskapet spelar i film utifrån en
detaljstudie av två personligt utvalada roadmovies;
Återkomsten (A. Zvyagintsev, 2003) och The Straight
Story (D. Lynch, 1999).
Jag redogör för hur landskapsbilden har utvecklats
ur bildkonsten sedan århundraden tillbaka, långt
innan kinematografins uppkomst.
Utifrån mina studier har jag utvecklat och sammanställt
en samling metoder och frågeställningar som
används för att tydligare beskriva och ge svar på
vilken roll landskapet spelar i de två filmerna - och
som i förlängningen kan tillämpas på film i allmänhet.
Undersökningen visar att det finns en mängd
moment inom film för att signalera en allegorisk
avsikt till publiken; vissa mer konventionella och
närmast schablonmässiga medan andra är subtila
och fungerar som en allegorisk beståndsdel i filmberättandet.
Precis som människan präglar landskapet, präglar
landskapet också människan i en slags växelverkan
i de studerade filmerna. Landskap ger oss möjlighet
att skapa mening i filmiska händelser och det kan
symbolisera och uttrycka det som inte kan sägas
i ord. Landskapet kan understryka och förstärka
känslor som yttras och har förmågan att återspegla
våra allra innersta subjektiva upplevelser av
världen.

,

An often overlooked aspect of cinematic art is how
landscape can interact with and shape narrative
and manifest the emotions of the protagonists.
This essay aims to create a deeper understanding
of the role that landscape plays in film based on a
detailed study of two road movies: The Return (A.
Zvyagintsev, 2003) and The Straight Story (D. Lynch,
1999).
I give an account of the development of the depiction
of landscape, which began centuries before the
birth of cinematography.
On the basis of my studies, I have developed and
compiled a collection of methods and questions
that are employed to more clearly describe and explain
the role landscape plays in the two films – and
that by extension can be applied to film in general.
The investigation shows that there are a multitude
of ways in which films announce allegorical intention
to the audience; some are conventional and
virtually stereotypical while others are subtle and
act as allegorical components of the film narrative.
In the films studied, there is an interplay in which
landscape makes an impression on people just as
people make an impression on landscape. Landscape
allows us to create meaning in film narratives
and can symbolize and express what cannot be said
in words. Landscape can highlight and reinforce
expressions of emotion and is capable of reflecting
our innermost subjective experiences of the world.

Main title:Landskapet genom linsen
Subtitle:ett panorama över bakgrundens betydelse i dukens odysséer
Authors:Barrett, Jenny
Supervisor:Klintborg Ahlklo, Åsa
Examiner:Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:YLARK Landscape Architecture Programme (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskap, film, filmkonst, kinematografi, Återkomsten (Vozvrashchenie), The Straight Story, roadmovies, landskapsbilden, filmanalys, bildanalys, filmisk allegori
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3943
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3943
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2014 10:15
Metadata Last Modified:27 Oct 2014 10:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics