Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Elise, 2024. Strategier för att främja ekosystemtjänster i villaträdgården : en undersökning av befintligt samhällsengagemang, kunskap och framtida utveckling. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)


Full text not available

Abstract

Uppsatsen undersöker privatpersoners relation, uppfattning och kunskap om
ekosystemtjänster i sina villaträdgårdar. Genom en kombination av
enkätundersökningar och litteraturstudier identifierades hinder och incitament som
påverkar villaägares engagemang för att främja ekosystemtjänster. Resultaten visar
att brist på kunskap, tid och ekonomiska resurser utgör de största hindren. Trots att
den generella bristen på kunskap var märkbar, fanns det en tydlig vilja att fördjupa
sina kunskaper. Detta engagemang kan stärkas genom strategiska insatser som
informationsspridning och ekonomiska incitament. Genom att tillhandahålla
lättillgänglig och konkret information kan villaägare bättre förstå och implementera
åtgärder som stödjer ekosystemtjänster.
Eftersom privata trädgårdar utgör en stor andel av tillgänglig grönyta, är det viktigt
att integrera dem i stadens gröna infrastruktur. Genom att öka medvetenheten bland
privatpersoner kan villaträdgårdar komma att ha en betydande roll i att stödja och
förbättra ekosystemtjänster, vilket i sin tur kan bidra till den hållbara
stadsutveckling som krävs för att möta Sveriges miljömål.

,

The thesis examines private individuals' relationships, perceptions, and
knowledge regarding ecosystem services in their residential gardens. Through a
combination of survey research and literature review, obstacles and incentives that
influence homeowners' engagement in promoting ecosystem services were
identified. The results indicate that lack of knowledge, time, and financial
resources are the primary barriers. Despite the general lack of knowledge, there
was a clear willingness among individuals to deepen their understanding. This
engagement can be enhanced through strategic measures such as information
dissemination and financial incentives. By providing accessible and concrete
information, homeowners can better understand and implement actions that
support ecosystem services.
Since private gardens constitute a significant portion of the available green space,
it is crucial to integrate them into the urban green infrastructure. By raising
awareness among private individuals, residential gardens can play a significant
role in supporting and enhancing ecosystem services, thereby contributing to the
sustainable urban development necessary to meet Sweden's environmental goals.

Main title:Strategier för att främja ekosystemtjänster i villaträdgården
Subtitle:en undersökning av befintligt samhällsengagemang, kunskap och framtida utveckling
Authors:Nilsson, Elise
Supervisor:Andreasson, Frida
Examiner:Lindberg, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:villaträdgård, ekosystemtjänster, ekosystem, trädgård, biologisk mångfald, klimatförändringar, privatpersoner, förtätning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20226
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20226
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2024 08:46
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics