Home About Browse Search
Svenska


Henriksson, Hanna, 2014. Växter för att gynna fågelliv vid utemiljöer i äldrevårdssammanhang. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

När man blir äldre får man svårare att röra sig och blir mer beroende av andras hjälp. Det är vanligt att man med åldern blir mindre aktiv då vardagliga sysslor blir svårare och mer ansträngande att genomföra. Detta leder ofta till att äldre människor vistas mindre ute. Att fysisk aktivitet är hälsofrämjande är allmänt känt, genom aktivitet kan äldres hälsa och välbefinnande påverkas. Aktiviteter och vistelse i naturlika miljöer har positiv effekt på människors hälsa.
Faktorer som väder, tillgänglighet till utemiljön, utemiljöns utformning och humör är många gånger avgörande för om äldre personer går ut eller inte. Idag finns mycket skrivet om hur man designar en bra och stimulerande utemiljö för äldre med vårdbehov. Djur i vårdsammanhang är ett ämne som även det är väl omskrivet, i dessa fall ligger fokus främst på husdjur. För att ge ämnet kring utemiljöer för äldre med vårdbehov en annan infallsvinkel kommer här ges förslag på hur äldre personer kan få mer liv och rörelse i sin närmiljö genom att gestalta med växter som lockar till sig småfåglar.
Hur kan småfåglar lockas till äldres närmiljö? Fåglars grundbehov ligger i att hitta mat, bygga bo och överleva. De är i ständig jakt efter föda och om det regelbundet finns mat att tillgå på en plats återkommer de. De föredrar också tät vegetation där de kan söka skydd mot rovfåglar och andra hot. Boplatser och häckningsplatser är något som är avgörande för om en fågel trivs på en plats och genom blandad vegetation kan många olika fågelarters behov tillfredställas.
Genom att locka småfåglarna till närmiljön kan man skapa en upplevelse och aktiviteter för de äldre. Upplevelser och aktiviteter kopplade till naturen är hälsofrämjande. Att ta hand om fåglarna ger en känsla av att behövas vilket kan upplevas positivt.
Genom att utgå från växter som är tilltalande för så väl småfåglar som äldre personer har ett gestaltningskoncept till en plantering utformats. Gestaltningen är en mall för en plantering som kan appliceras på olika platser med liknande förutsättningar och behov.
Gestaltningskonceptet har i förslagsdelen applicerats på ett äldreboende i Göteborg för att visa på hur den kan anammas på en specifik plats. Den närliggande utemiljön vid äldreboendet utnyttjas inte aktivt av de boende och de boende och personalen är missnöjda med hur utemiljön sköts om. Detta är ett förslag för hur den idag dåligt använda uteplatsen på äldreboendets baksida kan förbättras med lämpligt växtmaterial.
Arbetet och studien ska fungera som ett hjälpmedel för de som jobbar med att gestalta just utemiljöer för äldreboenden. Detta material kan även komma att användas när man gestaltar andra gröna miljöer som parker eller privata trädgårdar där fågellivet är önskvärt. Genom att ha fåglarna i åtanke när man designar utemiljöer skapas ett mervärde i designen.

Main title:Växter för att gynna fågelliv vid utemiljöer i äldrevårdssammanhang
Authors:Henriksson, Hanna
Supervisor:Bengtsson, Anna
Examiner:Gunnarsson, Allan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:utemiljöer, äldrevård, fågelliv, växter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3812
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3812
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: landskapsplanering
Deposited On:25 Sep 2014 10:07
Metadata Last Modified:25 Sep 2014 10:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics