Home About Browse Search
Svenska


Björk, Lisa and Milton, Jonna, 2013. Urban kannibalism : relationen mellan människa och produktionslandskap. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
46MB

Abstract

Samtidens jordbruk står inför stora utmaningar för att kunna tillgodose världens befolkning med mat. Varje hektar odlingsbar mark kan därför komma att spela en viktig roll i framtiden. Studien visar att dagens relation mellan människa och produktionslandskapet är svag. Detta får konsekvenser för allt ifrån hur vi hanterar det produktiva landskapet i dagens planering till konsumtionsmönster på individnivå. I förlängningen innebär detta att vi äventyrar vårt produktionslandskap som en viktig resurs för framtida matförsörjning.

Idag försvinner Skånes åkrar med en rasande fart och exploateringstakten på den bördiga myllan har ökat drastiskt under de senaste åren. Lösningen på en sådan problematik kan ta sig många uttryck, där en stärkt relation mellan människa och produktionslandskap är en väg att gå. En stärkt relation bidrar till en större kunskap om och förståelse för produktionslandskapets värde för människans fortlevnad.

Studiens mål är att föreslå medel som kan stärka relationen mellan människa och produktionslandskap, liksom att kartlägga hur relationen mellan människa och produktionslandskap ser ut samt varför den ser ut som den gör. Studiens utredningsområde förhåller sig till två skalor: dels en nationell skala som har utnyttjats för att iaktta generella mönster inom ämnet, dels en mindre skala (Eslövs kommun i Skåne) vilken har utnyttjats till att undersöka ämnet mer djupgående.

I uppsatsen analyseras drivkrafter och motkrafter för vad som påverkar relationen mellan människa och produktionslandskap. Uppsatsen undersöker hur relationen har förändrats över tid genom att studera människans relation till produktionslandskapet förr liksom idag. Vidare diskuteras vilken betydelse samtidens relation människa-produktionslandskap har för framtidens livsmedelsförsörjning samt ekologisk hållbarhet.
Undersökningen baseras på litteraturstudier, enkätstudier utförda i Eslövs kommun, intervjuer av yrkesverksamma planerare i Eslövs kommun, liksom egna reflektioner och intryck. Med grund i studiens upptäckter presenteras slutligen ett antal förslag vilka kan nyttjas som medel för att stärka relationen mellan människa och produktionslandskap.

,

The earth’s rapidly growing population puts today’s agriculture under pressure concerning food-supplies. Therefore every inch of fertile soil could be of importance for the future. This study shows that the relationship between the production landscape and human beings can be considered as weak. This has consequences in several fields; from how we approach planning of such landscapes to the consumption behavior of people. In the long run, this jeopardizes the production landscapes essential role as a food supplier for future generations.

Scanias agricultural fields are diminishing with a high pace. The amount of fertile soil is vanishing with an increasing speed every year, for the advantage of urban development. The solution for ensuring the food supply in the future is to be found in many different fields, where one could be a stronger relationship between people and the production landscape. This would increase the knowledge about, and encourage the understanding of the value of the production landscape, which is essential for the continuous survival of human beings.

The goal of this study is to give suggestions of what means that could strengthen the relation between humans and the production landscape as well as examine the current and historical relation. This study also explains on what grounds and why the relation between humans and the production landscape appears to be weak. The study has been executed on two different levels; a national level which is used to identify general patterns in a larger context where a municipality level has been used to examine the topic more thoroughly.

This essay analyses the patterns of the driving forces within the relation between people and the production landscape. Furthermore the relation during history has been examined and aspects that have an influence on the relation are identified. Following essay especially investigateswhat consequences the contemporary relation between humans and the production landscape have for future generation’s food resources.

This research is based upon a survey, literature and interviews as well as general personal reflections and impressions. Finally suggestions for how the relationship between people and the production landscape can be strengthened are presented, based upon the findings of the study.

Main title:Urban kannibalism
Subtitle:relationen mellan människa och produktionslandskap
Authors:Björk, Lisa and Milton, Jonna
Supervisor:Peterson, Anna and Larsson, Anders
Examiner:Sarlöv-Herlin, Ingrid and Persson, Erik
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:produktionslandskap, urban kannibalism, relation, jordbrukslandskap, jordbruk, markanvändningsplanering, mat, livsmedelsystem, Eslövs kommun, människans landskapssyn
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2360
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2360
Language:Swedish
Deposited On:12 Jun 2013 10:56
Metadata Last Modified:12 Jun 2013 10:56

Repository Staff Only: item control page