Home About Browse Search
Svenska


Lindberg, Andreas and Petersson, Richard, 2005. Svenska livsmedel - varför? : restaurangers, grossisters och offentlig upphandlares inställning till livsmedel från Sverige. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
168kB

Abstract

The background of this research is that Swedish food products have hard to compete at the home market, depending on imported food products that increase more and more for every year that pass by. The ethic values LRF associate with Swedish food products, many customers have hard to put in relation with condition of foreign agriculture.
Most customers today inquire high quality, safety and convenience in the food which they are eating. The source of their food seems to have less meaning. Many restaurants and bigger households appreciate Swedish food products and wants to buy them but price differences against foreign wares are to high.
We have done oral interviews with wholesale dealers, restaurants, public purchasers and with different market organisations, there we have discussed buying strategies, the way they see the primary producer, the conscious of guests, choice and attitudes to Swedish and foreign products, distribution of power in the food market chain and to what position and suspension, they want the ranks of suppliers to have.
The result shows the share of imported wares within restaurants and bigger households are at a high level and will continuing increasing. Within these sectors the final consumer in many cases put less effort in the origin of the raw source of food. What the company and the branch really appreciate from primary producers are high quality, high level of service with frequent deliveries, convenience and competitive prices on the products.
To be able to put on high price values on raw food the guest must feel a immediate association with these values in for example the local environment, to do this group of costumers interested in paying a higher price.
A possibility for primary producers to increase their focus on the costumers is to create and build up a network together with other suppliers to offer a wider product mix of local produced wares. There must be an entrepreneur who is head of this network, that joins all the suppliers together and at the same time can offer a comfortable concept for restaurants and bigger households, that create interest and conscious for domestic products.

,

Bakgrunden till arbetet är de svenska livsmedelsprodukternas allt sämre förmåga att konkurrera på den inhemska marknaden samtidigt som importen av livsmedel fortsätter att öka. De värden LRF förknippar med svenska produkter har många konsumenter svårt att sätta i relation med förutsättningar i det utländska jordbruket.
Dagens konsument efterfrågar hög kvalitet, säkerhet och bekvämlighet i den mat de äter och ursprunget verkar vara av mindre betydelse.
Många restauranger och storhushåll värdesätter och vill köpa svenska produkter men prisskillnaderna är för stora.
Vi har genomfört muntliga intervjuer med grossister, restauranger, offentliga inköpare och olika marknadsorganisationer, där vi diskuterat inköpsstrategier, syn på leverantörer, gästens medvetenhet, valet och inställningen till svenska och utländska produkter, maktfördelningen i livsmedelskedjan samt vilken roll och förhållningssätt de tycker producentledet ska inta.
Resultatet visar att andelen importerade varor inom restaurang och storhushåll är betydande och fortsätter att stiga. Inom dessa sektorer lägger slutkonsumenten i många fall mindre vikt vid råvarornas ursprung. Det företagen och branschen framförallt värdesätter av leverantörerna är hög kvalite, hög servicegrad med täta leveranser, bekvämlighet och ett konkurrenskraftigt pris på varan.
För att man ska kunna ålägga råvarorna med mervärden måste gästen direkt känna en samhörighet med dessa t.ex. i närmiljön, för att vissa konsumentgrupper ska vara beredda att betala ett högre pris.
En möjlighet för producenten att öka sin kundfokus är att tillsammans med andra producenter bygga upp nätverk som kan erbjuda ett brett sortiment av närproducerade råvaror. I detta nätverk behövs en verksam entreprenör som knyter samman producenterna, samtidigt som han kan erbjuda ett bekvämt koncept för restauranger och storhushåll som skapar intresse och medvetenhet för de inhemska produkterna.

Main title:Svenska livsmedel - varför?
Subtitle:restaurangers, grossisters och offentlig upphandlares inställning till livsmedel från Sverige
Authors:Lindberg, Andreas and Petersson, Richard
Supervisor:Björklund, Thomas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2005:43
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:livsmedelskvalitet, intervjuer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7382
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7382
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Handling, transport, storage and protection of agricultural products
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 06:44
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 06:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics