Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Sandra, 2023. En skolgård för alla : en litteraturstudie kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och skolgården. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)


Full text not available

Abstract

Barn som växer upp idag lever i ett samhälle som lägger stor press på dem. Andelen som lider av
psykisk ohälsa och personer eller uppvisar diverse psykosomatiska besvär har ökat över tid. De som
dessutom har psykiatrisk funktionsnedsättning har ännu högre risk att drabbas. Skolmiljön är en stor
bidragande orsak till ohälsa, men då barn befinner sig i skolan så stor del av sin vakna tid så finns
också möjligheter att faktiskt skydda mot ohälsa. Under rasten på skolgården utspelas flera
funktioner som har skyddande effekt: motion, återhämtning och goda sociala relationer. Därför är
det viktigt att skolgården är utformad så förutsättningarna finns för att vara en sådan plats, särskilt
för dem som behöver det mest.
Detta arbete har undersökt vilken kunskap som finns kring hur en skolgård ska vara utformad för att
barn med de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna, adhd och autism, ska kunna
delta i rastverksamhet utifrån sina svårigheter. Visst stöd i forskningen hittades om hur lekmiljön
bör vara utformad. Vidare undersöktes vilka metoder som kan användas för att säkerställa att
skolgårdens utformning blir för alla. Universell utformning var det koncept som användes mest,
även om kritik finns. I undersökningar kring vilken vägledning som finns att tillgå från myndigheter
hittades mestadels regelverk kring rörelse- och orienteringsnedsättningar. Enstaka
rekommendationer och konkret hjälp till utformning av skolgårdar i relation till neuropsykiatriska
funktionsnedsättningarna hittades hos Boverket.

,

Children growing up in our society today live in a society that puts a lot of pressure on them. The
prevalence of mental health problems and psychosomatic disorders has increased over time. Those
who also have a psychiatric disability are even more likely to be affected. The school environment
is a major contributor to mental illness, but since children spend so much of their waking hours at
school, there are also opportunities to actually prevent illness. During recess in the schoolyard,
several functions are performed that have a protective effect: exercise, recovery and positive social
relations. Therefore, it is important that the schoolyard is designed so that the conditions exist to be
such a place, especially for those who need it most.
This study has explored what knowledge exists about how a schoolyard should be designed to enable
children with the most common neuropsychiatric disabilities, ADHD and autism, to participate in
recess activities based on their difficulties. Some support was found about how the play environment
should be designed. Furthermore, it was investigated which methods can be used to ensure that the
design of the schoolyard is for everyone. Universal design was the most widely used concept,
although there is criticism. Research on what guidance is available from authorities mostly found
regulations on mobility and orientation disabilities. Occasional recommendations and specific help
Sammanfattning
Abstract
for the design of schoolyards in relation to neuropsychiatric disabilities were found at the Swedish
National Board of Housing, Building and Planning.

Main title:En skolgård för alla
Subtitle:en litteraturstudie kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och skolgården
Authors:Nilsson, Sandra
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:Fridell, Linnéa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:skolgård, neuropsykiatrisk, funktionsnedsättning, adhd, autism
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18777
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18777
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Apr 2023 05:54
Metadata Last Modified:21 Apr 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics