Home About Browse Search
Svenska


Söderling, Amanda, 2015. Gestaltning av skolgårdsrum : ett gestaltningsförslag till Slestadsskolans innergårdar med utgångspunkt i miljöpsykologi och utomhuspedagogik. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

De flesta av oss har någon typ av relation till skolgården som plats, en plats där många barn och lärare tillbringar mycket av sin tid. En plats som kan användas på varierande vis, för många olika aktiviteter och syften. Ett av dessa syften kan vara utomhuspedagogik, ett omdiskuterat begrepp som forskare vid bland annat Linköpings universitet har intresserat sig för de senaste åren. Skolgården kan även vara en plats som berör elever och lärare inne i klassrummen då skolgården ofta blir den vy med blickpunkter som elever och lärare blickar ut över när de befinner sig inne i skolans lokaler.
Detta arbete behandlar ämnet utomhuspedagogik och miljöpsykologi i relation till planering och design av skolgårdsmiljöer. Genom ett uppdrag av Peab har jag fått möjlighet att designa och planera två till ytan små innergårdar på en mellanstadieskola i Lambohov, Linköping.
Syftet med arbetet har varit att gestalta de två innergårdarna utifrån litteratur inom utomhuspedagogik och miljöpsykologi. Genom funnen litteratur inom ämnet, intervju och platsanalys har arbetet växt fram och gestaltningsförslagen fått sin form. Resultatet har sedan legat till grund för reflektion och analys av formgivningen av innergårdarna.
Till grund för arbetet har följande frågeställning legat; Hur kan ett utomhusklassrum gestaltas för att så långt möjligt understödja utomhuspedagogiska och miljöpsykologiska aspekter?
Målet med arbetet har varit att applicera de teorier och forskning som finns inom området på den lilla skala som innergårdarna har.
Arbetet har även haft som mål att lyfta fram vilka komponenter och faktorer som kan påverka barn som vistas i skolgårdsmiljön och hur detta kan påverka inlärningsförmågan. Samt hur skolgårdens utformning kan påverka människorna som befinner sig inne i skolan genom att vara en vy att blicka ut över från skolans fönster.
I resultat- och diskussionsdelen presenteras mina reflektioner och slutsatser om huruvida de funna teorierna och forskningen går att applicera på de små ytor som platsen berör.

,

Many children and adults spend several hours a day many days a year in the schoolyard. A place that can be used in various ways, for many activities and purposes. One of these purposes can be outdoor education, a controversial concept that researchers at Linköping University has taken an interest in recent years.
The schoolyard may also be a place that affect students and teachers inside the classroom, it becomes a place for students and teachers to look out upon.
This work deals with the subject outdoor education and environmental psychology in relation to the planning and designing of schoolyard environments. At the request of Peab I have got the opportunity to design and plan two small courtyards at a middle school in Lambohov, Linköping.
Thus, the purpose of the work has been to design the two courtyards on the basis of literature in outdoor education and environmental psychology. My design idea is based on literature on the subject, an interview and a site analysis. The result of my design idea has been the basis for reflection and analysis of the design of the courtyards.
This work aims to answer the following question;” How can an
outdoor classroom be designed on the basis of theories about outdoor education and environmental psychological aspects?
My reflections and conclusions are presented in the sections of results and discussion on whether the theories and research can be applied to the small courtyards.

Main title:Gestaltning av skolgårdsrum
Subtitle:ett gestaltningsförslag till Slestadsskolans innergårdar med utgångspunkt i miljöpsykologi och utomhuspedagogik
Authors:Söderling, Amanda
Supervisor:Folkesson, Anders
Examiner:Gunnarsson, Allan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:skolgårdsutformning, utomhuspedagogik, miljöpsykologi, trädgårdsdesign
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4151
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4151
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: Landskapsplanering
Deposited On:02 Mar 2015 14:11
Metadata Last Modified:02 Mar 2015 14:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics