Home About Browse Search
Svenska


Saijyothi, Nathalie, 2021. Japanska trädgårdar som inspiration vid gestaltning av hälsofrämjande utemiljöer. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
20MB

Abstract

Japanska trädgårdar skulle med sina lugna och harmoniska kvaliteter kunna
vara ett element som förebygger och motverkar den stress som är vanligt
förekommande i dagens urbana miljöer. Forskning tyder på att japanska
trädgårdar är en trädgårdstyp som har särskilt positiva effekter avseende
landskapspreferens, återhämtning och andra aspekter av hälsa och
välmående.
De grundläggande idéerna och designprinciperna i de japanska
trädgårdarna är något som jag genom främst litteraturstudie har utforskat,
och funnit att de till stor del baseras på ingående kunskap om människans
uppfattande av och interaktion med sin omgivning. Designprinciperna tycks
även i stor omfattning fungera oberoende av japansk kultur och geografi,
vilket gör att de skulle kunna tillämpas i en svensk kontext och ge liknande
välgörande effekter på hälsa och välmående. Genom ett gestaltningsförslag
visas i detta arbete en sådan tillämpning av de universella
designprinciperna, tillsammans med en anpassning av de kulturella
aspekterna till ett svenskt sammanhang.

,

Japanese gardens, with their calm and harmonious qualities, could be an
element that prevent and counteract the stress that is common today in the
urban environments. Research indicate that the Japanese garden is a
garden type that has particularly positive effects concerning landscape
preference, restoration, and other aspects of health and well-being.
Through mainly literature studies, I have explored the essential ideas and
design principles in the Japanese gardens, and have found that they are
largely based on profound knowledge of human perception of and
interaction with the environment. The design principles seem to a large
extent to work independently of Japanese culture and geography, which
means that they could be applied in a Swedish context, and provide similar
beneficial effects on health and well-being. Through a design proposal in
this thesis, such an application of the universal design principles together
with an adjustment of the cultural aspects, are shown in a Swedish context.

Main title:Japanska trädgårdar som inspiration vid gestaltning av hälsofrämjande utemiljöer
Authors:Saijyothi, Nathalie
Supervisor:Cerwén, Gunnar
Examiner:Lövrie, Karl and Wirdelöv, Johan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Japanska trädgårdar, gestaltning, designprinciper, hälsofrämjande, hälsa, välmående, stressreducering, återhämtning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16762
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16762
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2021 11:24
Metadata Last Modified:16 Jun 2021 12:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics