Home About Browse Search
Svenska


Christensson, Malin, 2013. Rekreativa och funktionella hundrastgårdar : ökad vardagsrekreation som möjlig lösning på en urban konflikt?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Hunden är en stor del av många människors liv. Det bör därför rimligen finnas gott om offentliga ytor i våra städer som erbjuder umgänge och rekreation för hundar och hundägare. Huvudfokus i detta arbete ligger i att få fram hur vi planerar för hundar i våra stadsmiljöer och varför vi behöver göra det. Uppsatsen består av litteraturstudier och intervjuer med efterföljande reflektioner som tillsammans ska förtydliga behovet av hundars integrering i våra offentliga miljöer. En specifik studie angående hundrastgårdar presenteras, då rastgårdarna ofta är de enda områdena i städer som specifikt är utformade för hundarna. Arbetet inleds med en studie om hundens och hundägarens behov, med fokus på sociala och rekreativa aspekter. Då hunden även är viktig för husse och mattes välmående ingår i studien också ett förtydligande till hundens positiva inverkan på människor ur sociala, fysiska och medicinska perspektiv. Problematiken med att planera in hundar i offentliga sammanhang diskuteras vidare. Här läggs fokus på de konflikter som kan uppstå mellan hundägare och icke-hundägare, samt hur två olika kommuner har valt att hantera hundars integrering i stadsmiljön. Slutligen presenteras olika aspekter gällande utformningen av funktionella hundrastgårdar.

,

Our dogs play a big part in many people’s lives. Therefore a wide range of different possibilities should be provided for integration and recreation for dogs and dog owners in our cities. The main focus of this paper has been to investigate how we incorporate our dogs into the public space and why there is a need for us to do so. This paper consists of a literature review and various interviews, which together with a subsequent reflection should clarify the need of dog´s integration in our public environment. A specific study regarding dog parks is presented, as these parks often are the only areas in cities specifically designed for the dog’s needs. The thesis begins with a study of dog´s and dog owner’s needs, with focus on social and recreational aspects. Dogs are very important for their owner’s well-being. A clarification regarding the dog’s positive impact on human’s social skills, physique and health is therefore also included in this study. The main problems with planning for dogs in public contexts is discussed together with studies on how two Swedish municipalities have adjusted their urban planning to these problems. Finally, different aspects on how to design a functional dog park are presented.

Main title:Rekreativa och funktionella hundrastgårdar
Subtitle:ökad vardagsrekreation som möjlig lösning på en urban konflikt?
Authors:Christensson, Malin
Supervisor:Gustavsson, Eva
Examiner:Strömberg, Inger
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hundrastgårdar, urban planering, offentliga miljöer, vardagsrekreation, planeringskonflikter, hundparker
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2510
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2510
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2013 13:02
Metadata Last Modified:04 Jul 2013 13:02

Repository Staff Only: item control page