Home About Browse Search
Svenska


Byström, Sandra, 2016. Takträdgården : en grön plats i staden : en studie i hur man kan gestalta en takträdgård med fokus på estetik och biologisk mångfald. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Syftet med studien är en fördjupning i hur man designar en takträdgård som är till för människor
och samtidigt gynnar biologisk mångfald i stadsmiljö. Ett specifikt växtförslag har presenterats
och resulterat i ett platsspecifikt designförslag som utarbetats utifrån förhållanden på platsen.
Detta för att skapa en tilltalande grön miljö samt för att gynna biologisk mångfald.

En kort bakgrundsstudie av utvalda insekter har arbetats fram. Studien berör hur de kan gynnas
i urbana miljöer genom att bidra med habitat och önskade växter.

Litteraturstudier har gjorts genom att söka information i vetenskapliga artiklar, böcker och
aktuella hemsidor. Ett befintligt tak valdes för att verklighetsförankra arbetet, en takterrass på
Malmö Live. Studier resulterade i en gedigen växtlista för taket och faktorer som gestaltningen
baserdes på hämtades genom att analysera platsen och omgivande kontekt.

Denna studie har resulterat i en design på en takträdgård som gynnar biologisk mångfald och
människor som befinner sig platsen. Designen är ett bidrag till att gynna biologisk mångfald
men ersätter inte naturliga boplatser för insekter. Förslaget på takträdgården kallas intensiv med
mått som studier visar, men är skötselextensiv då växtvalet är noga utvalt för de faktorer som
råder på platsen, så som vind, sol och kort substratdjup.

Underlaget bildar en grund som förhoppningsvis kan inspirera till fler nya gröna miljöer i staden.

,

The study is a continuation of how to design a roof garden for people that also will benefit
biodiversity in the urban environment. A specific plantlist have been presented and resulted
in a design proposal developed based on site conditions. This is to create an attractive green
environment and to favor biodiversity.

A short background study of selected insects have been developed. The study concerns how
they can benefit in urban environments by providing habitat and host plants.

Literature studies have been done by searching information in scientific articles, books and
relevant websites. An existing roof was chosen to anchor the design to reality, a roof terrace
on Malmö Live. The design is based on elements in Malmö Lives surrounding and the place is
analyzed.

This study has resulted in a design on a roof garden that benefits biodiversity and the people
people staying on the roof. The design is a contribution to promoting biodiversity, but does not
replace natural habitats for insects. The proposal on the roof garden called intensiv roofgarden
but not need intensiv care because the plants are carefully selected for the factors of the location,
such as wind, sun and short substrate depth.

The study results in a design proposal and suggestions that will hopefully inspire to create more
new green areas in the city.

Main title:Takträdgården
Subtitle:en grön plats i staden : en studie i hur man kan gestalta en takträdgård med fokus på estetik och biologisk mångfald
Authors:Byström, Sandra
Supervisor:Andersson, Julia
Examiner:Svensson, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Biologisk mångfald, takträdgård, torktåliga växter, intensiv takträdgård, extensiv takträdgård, extensiv skötsel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5534
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5534
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2016 11:31
Metadata Last Modified:07 Jul 2016 11:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics