Home About Browse Search
Svenska


Ögren, Elin, 2015. Visuell påverkan : metoder och verktyg i GIS som tar särskild hänsyn till landskapets egenskaper. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Med detta arbete vill jag undersöka möjligheterna för landskapsarkitekten att använda GIS för att ta fram underlag till att göra bedömningar rörande visuell påverkan. Jag vill även undersöka hur man använder och anpassar arbetet i GIS efter den specifika platsen och situationen.
Arbetet följer Europeiska Landskapskonventionens definition av landskap och undersöker relationen mellan den, landskapsanalys och visuell påverkan.
Arbetet är uppdelat i tre huvuddelar: teori, fallstudier och diskussion.
Grundläggande begrepp som hjälper till att motivera ämnesvalet presenteras först i en teoretisk del. Synbarhetsanalys ges ett sammanhang genom att sätta det i relation till landskapsanalys och andra för landskapsplanering centrala begrepp. I nästa del prövas verktyg för synbarhetsanalys i programmet ArcGIS genom två fallstudier, en planerad vindkraftsetablering i Lyckås, Jönköping och en eventuell fast förbindelse över Fårösund, Gotland.

,

In this thesis I aim to explore the possibilities for landscape architects to use GIS for Landscape Visual Impact Assessments. I also want to explore how to use and customize the work in GIS for the specific landscape character and situation.
The European Landscape Convention’s definition of landscape is central and the relation to landscape analysis and Visual Impact Assessment is explored.
The work is divided into three main sections: theory, case studies and discussion. Basic concepts that help to motivate the choice of topic is presented first in a theoretical section. In the next part tools for visibility
analysis in ArcGIS are applied and tested in two case studies, a planned wind farm in Lyckås, Jönköping and a possible fixed link across Fårösund, Gotland.

Main title:Visuell påverkan
Subtitle:metoder och verktyg i GIS som tar särskild hänsyn till landskapets egenskaper
Authors:Ögren, Elin
Supervisor:UNSPECIFIED
Examiner:Ode Sang, Åsa and Larsson, Marie
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:GIS, visuell påverkan, Visual impact, ZVI, Viewshed, European Landscape Convention, landskapsanalys, synbarhetsanalys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4720
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4720
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: Landskapsplanering
Deposited On:19 Aug 2015 10:16
Metadata Last Modified:19 Aug 2015 10:16

Repository Staff Only: item control page